مراحل تصفیه فاضلاب   

آشغالگیری : فاصلاب ورودی با عبور از آشغالگیری وارد پکیج تصفیه فاضلاب میشود که این مرحله با کاهش مکانیکی مواد جامد به قسمت هوادهی کمک میکند.

دیفیوزر هوادهی : وقتی که پساب وارد مخزن هوادهی شد، جریان تصفیه نشده با توده ی فعالی که در همه جای مخزن در حال فعالیت است مخلوط شده و با دیفیوزرها در کنار هم با آرایش خاصی قرار میگیرند طوری که نواحی مرده داخل مخزن به حداقل میرسد. دیفیوزرها در کف مخزن به یک سیستم بلوتری مرکزی متصل میشوند که باعث بوجود آمدن اختلاط مناسب و رساندن هوا به مبکروارگانیسمها میشود.

مراحل تصفیه فاضلاب   ته نشینی فاضلاب : اکسیژن انتقال یافته به فاضلاب بوسیله دیفیوزرها همراه با عمل چرخش ، یک محیط اکسیژن را برای میکروارگانیسمها فراهم میکند تا فاضلاب به کربن دی اکسید ، آب و لجن تبدیل شود که پس از هوادهی فاضلاب به یک مخزن ته نشینی که به شکل قیف است هدایت میشود. طراحی اندازه و ابعاد مخزن ته نشینی بر اساس متوسط جریان 24 ساعته در نظر گرفته میشود.

  برگشت لجن فعال : در طول 24 ساعته لجن تشکیل شده در قسمت پایین این مخزن انباشته میشود و پمپ های هوا با قابلیت پمپاژ مناسب برای بازگرداندن این مواد جامد به عنوان لجن فعال به محفظه هوادهی به منظور حداکثر بهره وری    فرآیند بیولوژیکی استفاده میشود.

  تصفیه لجن و گندزدایی فاضلاب: در صورت لزوم ، لجن مازاد به مخزن هاضم لجن برای تصفیه و کاهش هدررفت منتقل میشود. آب تصفیه شده قبل از تخلیه ، از مرحله ته نشینی به مرحله ضدعفونی هدایت میشود تا از طریق کلر یا اشعه ماوراء بنفش تصفیه کامل گردد.

  فیلتر شنی : فیلتر شنی اضافی هم برای مواقعی که کیفیت بالاتری از پساب نیاز باشد، استفاده میشود.

مقالات مرتبط
 • مشخصات و ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی

  در نیمه دوم قرن بیستم توجه به آب شرب به یک امر مهم تبدیل شده است بنابراین با بازیافت آب آلوده و استفاده مجدد از پساب های خانگی،کمتر آلوده شده ، می توان در کاهش مصرف آب ...

 • مهمترین روش های تصفیه فیزیکی فاضلاب عبارتند از:

  از جمله روشی است که در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب کاربرد دارد هدف این تانک ها کاهش سرعت جریان است که منجر به ته نشینی مواد معلق می شود .این روش از 4 قسمت ...

 • تعریف و مشخصات تصفیه فاضلاب خانگی

  فاضلاب تولید شده دستگاه های بهداشتی چون توالت ، شستشوی بخش های مختلف خانه، ماشین لباسشویی ، ظرف شویی و ...را فاضلاب خانگی می گویند فاضلاب فروشگاه ها ، مغازه ها...

 • گیاه پالایی و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  وتلند هایکی ازمناسب ترین تکنولوژی هادرزمینه تصفیه فاضلاب هاهستند.بطورکلی تصفیه فاضلاب به کمک گیاهان به دوروش طبیعی ومصنوعی...

 • برکه های تثبیت فاضلاب و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  یکی ازروشهای تصفیه فاضلاب، برکه‌های تثبیت فاضلاب مي‌باشند. برکه های تثبیت فاضلاب بصورت گودال های خاکی می باشند که فاضلاب خانگی و دیگر فاضلاب برای مدت زیادی در ان ...

 • تفاوت فاضلاب ها و پساب ها

  فاضلاب حاصل فعالیت های بهداشتی انسان چون سیستم های بهداشت عمومی و آشپزخانه می باشد. ولی پساب ها از انواع صنایع داروسازی و غذایی و ابکاری حاصل می شود.در تصفیه فاضلاب اکسیژن رسانی به شرح زیر می باشد...

 • روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

  طبیعی در اثر فعالیت میکرو ارگانیسمها ، مواد آلی به کربن ، دی اکسیدکربن ، آب و بخش اندکی از آن به ترکیبات معدنی پایدار تجزیه میشود که این کار به دو روش هوازی و بی هوازی انجام میشود. سیستم پخش ارگانیسمها درپساب و سپس تصفیه ..

 • پکیچ تصفیه فاضلاب و انواع روش های آن

  در چن قرن اخیر با توجه به پیشرفت تکنولوژی دستگاه ها و واحدهای پیش ساخته شده ای ، برای تصفیه فاضلاب واحد صنعتی و اجتماعات کوچک انسانی تولید شده که به پکیچ تصفیه فاضلاب مش