فرايندهاي تصفيه فاضلاب   

مواد آلاینده از فاضلاب به روش های مختلفی حذف میشود که بر همین اساس میتوانیم بگوییم که تصفیه فاضلاب به سه روش اصلی تقسیم بندی میشود:

- روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب: در برخی موارد که برای حذف مواد آلاینده از فاضلاب، به یک فرآیند شیمیایی نیاز است از این روش استفاده میشود. این روش گاه بصوت غیر مستقیم و گاه مستقیم باعث جداسازی آلاینده ها از فاضلاب میشود. از همین رو به روش هایی که در آن از فرآیندهای شیمیایی استفاده میشود روشهای شیمیایی تصفیه فاضلاب گفته میشود.

برخی از روشهای شیمیایی تصفیه فاضلاب عبارت است از: ترسیب شیمیایی، اکسیداسیون، انعقاد و لخته سازی، تنظیم فرآیندهای تصفیه فاضلابPH

- روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب: برای تصفیه فاضلاب از میکروارگانیسم ها و فرآیندهای بیولوژیکی مرتبط با آنها از روش بیولوژیکی تصفیه فاصلاب استفاده میشود. میکروارگانیسم ها و بخصوص باکتری ها در هر شرایط از جمله با اکسیزن و بی اکسیزن قادر به ادامه حیات و فعالیت میباشند. به همین دلیل روش تصفیه فاضلاب بیولوژیکی به دو دسته تقسیم بندی میشود:

روش هوازی بیولوژیکی تصفیه فاضلاب : لجن فعال ، صافی های چکنده و RBC ، لجن فعال با هوادهی گسترده

روش بی هوازی بیولوژیکی تصفیه فاضلاب : UASB , ASBR

- روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب: برای جداسازی و حذف مواد آلاینده از نیروها و مکانیزم های فیزیکی از این روش استفاده میشود.

برخی از روشهای فیزیکی تصفیه فاضلاب عبارت است از: دانه گیری، آشغاگیری، فیلتراسیون، ته نشینی

مقالات مرتبط
 • مشخصات و ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی

  در نیمه دوم قرن بیستم توجه به آب شرب به یک امر مهم تبدیل شده است بنابراین با بازیافت آب آلوده و استفاده مجدد از پساب های خانگی،کمتر آلوده شده ، می توان در کاهش مصرف آب ...

 • مهمترین روش های تصفیه فیزیکی فاضلاب عبارتند از:

  از جمله روشی است که در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب کاربرد دارد هدف این تانک ها کاهش سرعت جریان است که منجر به ته نشینی مواد معلق می شود .این روش از 4 قسمت ...

 • تعریف و مشخصات تصفیه فاضلاب خانگی

  فاضلاب تولید شده دستگاه های بهداشتی چون توالت ، شستشوی بخش های مختلف خانه، ماشین لباسشویی ، ظرف شویی و ...را فاضلاب خانگی می گویند فاضلاب فروشگاه ها ، مغازه ها...

 • گیاه پالایی و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  وتلند هایکی ازمناسب ترین تکنولوژی هادرزمینه تصفیه فاضلاب هاهستند.بطورکلی تصفیه فاضلاب به کمک گیاهان به دوروش طبیعی ومصنوعی...

 • برکه های تثبیت فاضلاب و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  یکی ازروشهای تصفیه فاضلاب، برکه‌های تثبیت فاضلاب مي‌باشند. برکه های تثبیت فاضلاب بصورت گودال های خاکی می باشند که فاضلاب خانگی و دیگر فاضلاب برای مدت زیادی در ان ...

 • تفاوت فاضلاب ها و پساب ها

  فاضلاب حاصل فعالیت های بهداشتی انسان چون سیستم های بهداشت عمومی و آشپزخانه می باشد. ولی پساب ها از انواع صنایع داروسازی و غذایی و ابکاری حاصل می شود.در تصفیه فاضلاب اکسیژن رسانی به شرح زیر می باشد...

 • روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

  طبیعی در اثر فعالیت میکرو ارگانیسمها ، مواد آلی به کربن ، دی اکسیدکربن ، آب و بخش اندکی از آن به ترکیبات معدنی پایدار تجزیه میشود که این کار به دو روش هوازی و بی هوازی انجام میشود. سیستم پخش ارگانیسمها درپساب و سپس تصفیه ..

 • پکیچ تصفیه فاضلاب و انواع روش های آن

  در چن قرن اخیر با توجه به پیشرفت تکنولوژی دستگاه ها و واحدهای پیش ساخته شده ای ، برای تصفیه فاضلاب واحد صنعتی و اجتماعات کوچک انسانی تولید شده که به پکیچ تصفیه فاضلاب مش