تعریف و مشخصات تصفیه فاضلاب خانگی   

فاضلاب تولید شده دستگاه های بهداشتی چون توالت ، شستشوی بخش های مختلف خانه، ماشین لباسشویی ، ظرف شویی و ...را فاضلاب خانگی می گویند فاضلاب فروشگاه ها ، مغازه ها ،رستورا ن ها و ... در شبکه فاضلاب خانگی جمع آوری می شود.

فاضلاب خانگی با فاضلاب صنعتی دارای تفاوت هایی است که در زیر به چند مورد آن اشاره شده است:

- در فاضلاب صنعتی میکرو ارگانیسم کمتری موجود می باشد.

- در فاضلاب صنعتی ترکیبات سمی و آلاینده های شیمیایی و فلزات سنگین امکان پذیر می باشد.تعریف و مشخصات تصفیه فاضلاب خانگی

- در فاضلاب صنعتی خوردندگی بیشتری وجود دارد.

- خاصیت اسیدی یا قلیایی فاضلاب صنعتی بیشتر است.

- طراحی و نصب فاضلاب خانگی هزینه کمتری در بر دارد.

 ویژگی های مثبت پکیچ تصفیه فاضلاب خانگی

- برای بهره برداری به استخدام افراد متخصص نیاز نمی باشد.

- نسبت به بقیه تصفیه خانه ها نگهداری و تعمیر آن کم هزینه می باشد.

- حمل و نقل آن سبک بوده و نصب آن آسان می باشد.

- از پساب خروجی آن برای مصارف گوناگون استفاده می شود.

- رفع خطر برای سلامت انسان و محیط زیست بخاطر خروجی مطابق با استاندارد.

سیستم های تصفیه فاضلاب شهری

آشغالگیری

متداولترین آشغالگیری ، آشغالگیری درشت در حدود 6 تا 150 میلی متر و و آشغالگیری درشت کوچکتر از 6 میلی متر می باشد.واحد آشغالگیری اولین واحد عملیاتی در تصفیه خانه می باشد.این سیستم بمنظور حذف ذرات بزرگ ورودی به تصفیه خانه انجام می گیرد. آشغال گیری در دهانه درشت برای حفظ کردن بخش های مختلف تصفیه خانه انجام میگیرد ازجمله برای محافظت از بخش هایی چون پمپ ها ،خطر گرفتگی لوله ها.

دانه گیر

موادی چون تفاله های چایی،فیلترسیگار، خرده سنگ ها و...که قابل تجزیه بیولوژیک نمی باشد.عدم حذف این مواد مشکلاتی را در واحدهای بی هوازی، هوادهی درنتیجه تجمع ایجاد می کند. دانه گیری با هدف جلوگیری از گرفتگی لوله و کانال هاو حفاظت تجهیزات و جلوگیری از فرسایش و همچنین ممانعت از زیاد شدن لجن اولیه و ثانویه و کاهش بوی بد انجام میگیرد.

مقالات مرتبط
 • مشخصات و ویژگی های تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی

  در نیمه دوم قرن بیستم توجه به آب شرب به یک امر مهم تبدیل شده است بنابراین با بازیافت آب آلوده و استفاده مجدد از پساب های خانگی،کمتر آلوده شده ، می توان در کاهش مصرف آب ...

 • مهمترین روش های تصفیه فیزیکی فاضلاب عبارتند از:

  از جمله روشی است که در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب کاربرد دارد هدف این تانک ها کاهش سرعت جریان است که منجر به ته نشینی مواد معلق می شود .این روش از 4 قسمت ...

 • تعریف و مشخصات تصفیه فاضلاب خانگی

  فاضلاب تولید شده دستگاه های بهداشتی چون توالت ، شستشوی بخش های مختلف خانه، ماشین لباسشویی ، ظرف شویی و ...را فاضلاب خانگی می گویند فاضلاب فروشگاه ها ، مغازه ها...

 • گیاه پالایی و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  وتلند هایکی ازمناسب ترین تکنولوژی هادرزمینه تصفیه فاضلاب هاهستند.بطورکلی تصفیه فاضلاب به کمک گیاهان به دوروش طبیعی ومصنوعی...

 • برکه های تثبیت فاضلاب و نقش آن در تصفیه فاضلاب

  یکی ازروشهای تصفیه فاضلاب، برکه‌های تثبیت فاضلاب مي‌باشند. برکه های تثبیت فاضلاب بصورت گودال های خاکی می باشند که فاضلاب خانگی و دیگر فاضلاب برای مدت زیادی در ان ...

 • تفاوت فاضلاب ها و پساب ها

  فاضلاب حاصل فعالیت های بهداشتی انسان چون سیستم های بهداشت عمومی و آشپزخانه می باشد. ولی پساب ها از انواع صنایع داروسازی و غذایی و ابکاری حاصل می شود.در تصفیه فاضلاب اکسیژن رسانی به شرح زیر می باشد...

 • روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

  طبیعی در اثر فعالیت میکرو ارگانیسمها ، مواد آلی به کربن ، دی اکسیدکربن ، آب و بخش اندکی از آن به ترکیبات معدنی پایدار تجزیه میشود که این کار به دو روش هوازی و بی هوازی انجام میشود. سیستم پخش ارگانیسمها درپساب و سپس تصفیه ..

 • پکیچ تصفیه فاضلاب و انواع روش های آن

  در چن قرن اخیر با توجه به پیشرفت تکنولوژی دستگاه ها و واحدهای پیش ساخته شده ای ، برای تصفیه فاضلاب واحد صنعتی و اجتماعات کوچک انسانی تولید شده که به پکیچ تصفیه فاضلاب مش