کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز   

با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پساب های تصفیه شده می باشد استفاده از پساب ها در احیای بیابان ها و آبیاری فضای سبز به عنوان اهداف اصلی در نظر گرفته می شود به همین دلیل برای جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و جلوگیری از انتقال بیماری هاو محافظت از محیط زیست و ... پیشگیری به عمل می آید.

آب مصرفی برای بیمارستان ها از شبکه عمومی توزیع آب شهری تامین می شود بنابراین استفاده از پساب تصفیه شده می تواند یک روش برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و جبران کم آبی باشد. مطلوبیت پساب برای آبیاری به عواملی چون میزان املاح بستگی داردو آبیاری کردن با آب های نامطلوب باعث بروز مشکل در گیاهان و خاک می شود.

از جمله مشکلات نامطلوبی آب:

- مشکل نفوذ پذیری

- مشکل شوری :

در شرایط آب و هوایی گرم با کاهش مقاومت گیاه میزان شوری و عمق خاک افزایش یافته و بیشتر شوری در قسمت پایین ریشه گیاه می باشد.در صورت بالابودن مواد محلول آب تجمع نمک در ریشه اتفاق می افتد .

- مشکل سمیت

منابع استفاده از فاضلاب تصفیه شده شامل:کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

منابع اولیه :

سود فروش فاضلاب تصفیه شده یا کاهش مصرف کود شیمیایی

منابع ثانویه :

کاهش سطح آب های زیرزمینی

منابع عمومی:

بهبود کیفیت و زیبایی محیط زیست جز این منبع می باشد.

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...