کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب   

اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان می شود این سیستم ضعیف بوده و کاربرد آن در گند زدایی محدود می باشد.سیستم ماوراء بنفش در رودخانه و دریاچه حتی در روزهای ابری نیز رخ می دهد.

از مزایای سیستم اشعه ماوراء بنفش می توان به موارد زیر اشاره کرد:کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضد عفونی کردن آب و فاضلاب

- این اشعه سمی نمی باشد.

- عدم تغییر در مزه آب و بوی ان

- برای محیط زیست مشکلی ایجاد نمی کند.

- مشکلات مربوط به حمل و نقل، انتقال و کاربری ان بدلیل موجود نبودن این سیستم

- مازادی از خودبرجای نمی گذارد.

معایب سیستم اشعه ماوراء بنفش:

- سرطان پوست و سوختن پوست در نتیجه تابش زیاد

- مصرف زیاد انرژی برق

- هزینه بالای نگه داری و بهره برداری و سرمایه گذاری اولیه

- وابستگی به خارج و ارزبری

- گران بودن این سیستم نسبت به کلرزنی

- جلوگیری و ممانعت از پراکندگی این سیستم بدلیل آثار مخرب ان

- استفاده همزمان از کلر زنی برای کنتر رشد جلبک و میزان کف و کنترل بو

- نیاز به تاسیسات برای شستشوی لامپ مولد

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...