فرآیند الكتروشيميايي - تصفيه فاضلاب صنعتی

تصفيه فاضلاب به روش الكتروشيميايي

الکتروشیمیایی

فرايند هاي الكتروشيميايي در اواخر قرن 19 ميلادي در انگلستان آغاز به كار كردند گه در اوايل توسعه چنداني پيدا نكردند . اما در حال حاضر اين فناوري به دليل ساختار دوستدار محيط زيست آن ، بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. و اين روش در سال هاي اخير براي تصفيه فاضلاب هاي صنعتي و آلي كاربردهاي زيادي داشته است. و در حال حاضر هم ، از لحاظ هزينه و كارايي در مقايسه با روشهاي ديگر ، مناسبتر است.
فرايند الکتروکواگولاسیون با وجود اين كه  یک فرآیند پیچیده است،  اما کاركردن با آن ساده مي باشد و راندمان حذف بسیار بالايي دارد . اين فرايند با كمك گرفتن از چند مكانيسم به صورت همزمان سبب حذف مقادير بالايي آلاينده ، از فاضلاب مي شود.
الکتروکواگولاسیون  داراي يك اتاقك تصفيه مي باشد كه در آن جريان برق عبور مي دهند  و با اين جريان برق، سبب تصفیه محدوده وسیعی از فاضلاب های مختلف شامل فلزات سنگین، گندزدایی، علف کش ها، آرسنیک، MTBE، سیانید،BOD، TDS و TSSمي شود. الکتروکواگولاسیون برای تصفیه فاضلاب های شهری، صنعتی و شیمیایی استفاده می شود.
مزیت اصلی این روش، فراهم نمودن کاتیون های فعال بدون احتياج به افزودن  نمک يا ساير مواد منعقد كننده به آب یا فاضلاب می باشد که برای عمل انعقاد مورد نیاز است.

 

موارد استفاده از فرايندهاي الكتروشيميايي :

1- بازيابي فلزات قيمتي

2- پرهيز از خوردگي

3- از بين بردن آلاينده هاي فلزي و آلي و معدني

 

مزاياي روشهاي الكتروشيميايي :

1- دوستدار محيط زيست و توليد لجن محدود

2- زمان ماند ناچيز

3- قابليت اضافه كردن مواد شيميايي جهت بهبود كارايي سيستم تصفيه.

4- كاربري آسان و عدم نياز به تجهيزات مكانيكي و الكترومكانيكي خاص

5- در شرايط دمايي سخت و فشارهاي بالا ميتوان اين روش را به كار برد.

 

معايب فرايند هاي الكتروشيميايي :

1- نيروهاي كارآزموده ومتخصص در اين زمينه كم است.

2- واكنش هاي شيميايي در سطح الكترود مشكل ايجاد ميكند و در صورت اشكال در سطح الكترود، عملكرد و عمر سيستم كم مي شود.

 

انواع روشهاي الكتروشيميايي :

- شناور سازي و انعقاد الكتروشيميايي

- رسوب دهي الكتروشيميايي

- اكسيداسيون و احيا الكتروشيميايي