تصفیه آب به روش کلر زن مایع

دستگاه کلرزن بعنوان روشی برای گندزدایی آب در مخازن آب، استخر ها و حوضچه ها و افزایش طول عمر غشاهای پلی آمید و حذف آلودگی های میکروبی و میکروارگانیسم های موجود در آب از قبیل باکتری ها و جلبک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم کلرزن مایع شامل پمپ تزریق از نوع دیافراگمی با پوشش مقاوم در برابر خوردگی و عموما از جنس PVC در ظرفیت های مختلف بر مبنای لیتر بر ساعت و فشار کاری بر مبنای Barمحاسبه ، طراحی و ساخته می گردد. در این سیستم مخازنی از جنس پلی اتیلن به همراه الکتروموتور و شافت و پروانه جهت اختلاط کلر در نظر گرفته شده است
كلرزنی یكی از شیوه های دیرین گندزدایی آب بوده و به دلیل ایجاد کلر باقی مانده از اولویت خاصی برخوردار می باشد.


عوامل مهم موثر در گندزدائی با کلر :

- غلظت کلر: با بالا رفتن میزان غلظت کلر توان گندزدائی آن افزایش می یابد.
- زمان تماس کلر با آب: با افزایش زمان تماس کلر با آب، تاثیرگندزدائی کلر بیشتر می گردد. لذا به غلظت کلر کمتری نیاز می باشد.
- PH آب: با افزایش PH آب تاثیرگندزدائی کلر کمترمیگردد. لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می باشد.
- دمایی آب: با افزایش دمای آب ، تاثیر گندزدائی کلر بیشتر میگردد .لذا به غلطت کلر کمتری نیاز است .
- مواد خارجی موجود در آب: با افزایش کدورت آب ( به دلیل امکان تماس کمتر کلر با میکراورگانیسم ها ) تاثیر گندزدائی کلر کمتر می گردد. لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می باشد.

محصولات کلرزنی شرکت آرکاگستر رسام به منظور میکروب زدایی آب خام و ضد عفونی آب های میکروبی ، گندزدایی آب چاه ، حذف جلبک ها ، باکتری های پاتوژن و کلیفرم آب و هر نوع آلودگی موجود در آب و با دستگاه تزریق کلر و یا تزریق هر نوع ماده شیمیایی اسیدی و قلیایی بر اساس نوع کاربری آن در حالت تزریق مایع و گازی عرضه می گردد.

کلرزن مایع