جایگاه تابلو برق در پکیج‌های تصفیه فاضلاب

جهت توزیع برق در تجهیزات الکتریکیِ پکیج تصفیه فاضلاب و نیز کنترلِ فرآیند، از یک تابلوی مرکزی مقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبت استفاده خواهد شد. این تابلو مسؤولیت توزیع انرژی مورد نیاز اجزاء مختلف پکیج و همچنین کنترل این عناصر را بر عهده خواهد داشت. طراحی و ساخت تابلو کنترل و توزیع قدرت، مطابق استانداردهای جهانی IEC و طبق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دفتر مقررات ملی، توسط کارشناسان برق شرکت آرکاگستر رسام و در محلِ دفتر مرکزی و کارخانه این شرکت انجام می‌گیرد.