ديسک بيولوژيكی دوار

در این سیستم از دیسکهایی از جنس پلی استایرن یا پلی اتیلن استفاده می شود. این دیسکها روی یک شفت قرار گرفته و در داخل حوضچه حاوی فاضلاب می چرخند . حدود 35-40 % از دیسک بیولوژیکی دوار همیشه در داخل جریان فاضلاب قرار می گیرد . قطر دیسکها معمولاً حدود 12 فوت (3.7 متر) و طول آنها 25 فوت ( 7.6 متر) می باشد. هر شفت باید بتواند سطح تماس حدود 9290 متر مربع ( 100000 فوت مربع) ایجاد نماید. سطح پلاستیکی مذکور شرایطی را بوجود می آورند که میکروارگانیسم ها قادرند خود را به آن چسبانده و رشد کنند. چرخش دیسکها به کندی صورت گرفته و پس از گذشت چند روز فیلم میکروبی به ضخامت حدود 2 تا 4 میلیمتر بر روی دیسکها تشکیل می شود. تصفیه فاضلاب بیشتر توسط این لایه ثابت بیولوژیکی صورت می گیرد. میکروارگانیسم های تشکیل شده که بسته به نوع فاضلاب ممکن است متفاوت باشند ، روی دیسکها بصورت فعال مواد آلی را جذب و تجزیه می نمایند. چرخش دیسکها سبب تماس این فیلم میکروبی با فاضلاب و تصفیه و کاهش مواد آلی و همچنین تماس با هوا می گردد. میکروارگانیسم های اضافی که قبلاً رشد کرده و در لایه های زیرین قرار گرفته و بی هوازی هستند ، از بین رفته و در اثر گردش دیسکها کنده شده و این فیلم بیولوژیکی در اثر نیروی ثقل در ته حوضچه ته نشین می شود. عمل اختلاط در اثر چرخش دیسکها قسمتی از این فیلم را در مایع به صورت معلق نگه می دارد تا اینکه همراه با جریان فاضلاب تصفیه شده از سیستم خارج شده و در نهایت در حوضچه ته نشینی ثانویه رسوب کند. فضای بین دیسکها محیطی برای پخش فاضلاب و جریان هوا بین دیسکها می باشد. جرم میکروبی در این سیستم ، به طور همزمان روی دیسکها بصورت فیلم و در فاضلاب ، بصورت معلق وجود دارند. زمانیکه سرعت چرخش دیسکها کم است ، جرم میکروبی موجود و معلق در فاضلاب خیلی ناچیزتر از جرم میکروبی موجود روی دیسکها است، بطوری که میتوان از جرم میکروبی موجود در بخش معلق در مقابل جرم میکروبی موجود روی دیسکها صرف نظر کرد. معمولا سیستم RBC شامل 2 تا 4 مرحله است که به صورت سری به هم مرتبط می باشند که این امر باعث بهبود راندمان حذف مواد آلی و تبدیل آمونیاک به نیترات خواهد شد.

مزایا و معایب دیسکهای بیولوژیکی دوار:

مزایای این سیستم ها مشابه مزایای فیلتر چکنده است. در سیستم فیلتر چکنده، فاضلاب از داخل بیومس عبور می کند در حالیکه در این سیستم ها این بیومس است که از داخل فاضلاب می گذرد. در نتیجه مراقبت نمودن از خیس شدن به حد کافی میکروارگانیسم ها بدون توجه به سرعت جریان ورودی در سیستم موجب کاهش و یا عدم نیاز به جریان برگشتی می شود.بعلاوه شدت برخورد بین بیومس و فاضلاب می تواند با تنظیم سرعت چرخش دیسک ها تغییر نماید و این عمل اجازه کنترل ضخامت فیلم میکروبی را بطور مستقیم می دهد. همچنین این تنظیم سرعت چرخش ، سرعت انتقال اکسیژن را نیز تغییر می دهد و این امر برای تأمین هوادهی مورد نیاز سودمند است. شاید بزرگترین مزیت دیسکهای بیولوژیکی دوار، کمی قدرت مورد نیاز آن می باشد. چون دیسکها شناور هستند، اصطکاک ضعیفی را بر شفت حامل خود تحمیل می کنند . به آن تعبیر که بزرگترین انرژی مورد نیاز در این سیستم ها، غلبه بر نیروی دراگ است که از طرف مایع بر دیسکها وارد می شود. در نتیجه انرژی مورد نیاز برای راهبری دیسکهای بیولوژیکی دوار ، درست معادل انرژی مورد نیاز راهبری لجن فعال است. در ضمن برای بررسی انرژی مورد نیاز هر سیستم باید کل انرژی مورد نیاز مورد بررسی قرار گیرد که شامل هضم لجن نیز می باشد. همچون فیلتر چکنده می توان ادعا کرد که در اغلب موارد این سیستم نسبت به شوک دبی بهتر عمل می کند و یا پاسخ سیستم به حالات سخت بهتر است.

بزرگترین معایب دیسکهای بیولوژیکی دوار عبارتند از: فقدان ظرفیت ذخیره و فقدان کنترلهای عملیاتی و اینکه انتقال اکسیژن ناشی از چرخش دیسکها برای بارهای آلودگی زیاد محدودیت دارد.