ساخت

عملیات ساخت تابلوهای کنترل و توزیع قدرتِ پکیج‌های تصفیه فاضلابِ حاضر، بر اساس استاندارد
IEC 60439 مربوط به مونتاژ تابلوهای الکتریکی LV و مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دفتر مقررات ملی، توسط کارشناسان برق شرکت آرکاگستر رسام و در محلِ کارگاه برق این شرکت انجام می‌گیرد. در مراحل ساخت، سینی تابلو به روش‌ها و اندازه‌های استاندارد، ریل‌کشی و داکت‌کشی شده و تجهیزات الکتریکال در محل مربوطه بر روی ریل‌ها و پنل تابلو نصب می‌شوند. در ادامه بر اساس طراحی‌های انجام شده، سیم‌بندی‌های مربوطه انجام شده و سیستم در دو حالت دستی و اتوماتیک نصب می‌شود. سیم‌کشی‌های مربوطه تماماً به روش‌های استاندارد و بر اساس جداول مربوطه انجام شده و برای تمامی اتصالات از سرسیم، وایرشو و شماره سیم مناسب و مربوطه استفاده می‌شود. در پایان، جهت مشخص کردن هر المان، از لیبل‌ها و همچنین برچسب‌های مربوطه، اصولی و استاندارد استفاده می‌شود.