سيستم تصفيه آب به روش فرابنفش – سيستم UV

استفاده از UV به تنهايي جهت تصفیه آب کافی نیست و عموما به عنوان يك روش جهت ميكروب زدايي مضاعف در كنار روش هاي ديگري چون كلرزني، اسمز معکوس و … بكار گرفته شود دستگاه هاي UV می توانند به وسيله تابش اشعه ماوراء بنفش به آب، ميكروارگانيزم هاي موجود در آب را غير فعال كنند. به خاطر همین مسئله در بسياري از موارد استفاده از اين دستگاه ها در كنار سایر دستگاه ها، به عنوان يك شيوه ميكروب زدايي مضاعف توصيه مي شود.

موارد کاربرد UV

- اکسیداسیون پیشرفته پسابهای صنعتیسیستم uv

- ضد عفونی پساب های سیستم های تصفیه

- ضد عفونی آب های آشامیدنی

ویژگی های دستگاه های UV

- عدم تاثیر بر طعم، رنگ، بو و املاح موجود در آب

- تخریب کامل و آنی ساختار میکرو ارگانیسم ها

- استفاده از شیشه کوارتز فرانسوی

- بدون عوارض جانبی، باقیماندگی یا خوردگی

- عدم نیاز به استفاده از مواد شیمیایی نظیر کلر یا ترکیبات آن

- کمترین مصرف برق و راهبری آسان