فرايند(MBBR(Moving Bed Bio Reactor

رأكتور بيو فيلمي با بستر متحرك (MBBR) ، فرايندي است كه توسط كمپاني نوروژي ( كالدنس ميلدج تكنولوژي ) معرفي شده و توسعه يافته است. اين فرايند شامل اضافه كردن پكينگ هايي استوانه اي شكل از جنس پلي اتيلن( دانسيته مخصوص g/cm³ 0.96 ) در حوض هاي هوادهي يا غير هوادهي است كه به رشد بيوفيلمي كمك مي كنند. سيستم  MBBR از آکنه هايي (Packing) تشكيل شده كه در مخزن هوادهي شناور هستند . بر روي اين آکنه هاي غوطه ورلايه اي از بيوفيلم  رشد ميكند و  توده بيولوژيکي شناور را  در محيط فاضلاب افزايش ميدهد. اين توده هاي بيولوژيكي در فاضلاب نقش تجزيه مواد آلي را بر عهده دارد. از اين روش جهت حذف BOD، COD و نيتروژن استفاده ميشود.

 معمولاً اين استوانه هاي كوچك تقريباً 10 ميلي ليتر قطر و 7 ميلي ليتر ارتفاع همراه با اتصالاتي درون استوانه و باله هاي طولي در بيرون مي باشند

در خروجي تانك هوادهي از صفحه مشبكي با سوراخ هايي به ابعاد 5*25 ميلي متر استفاده مي شود كه از خارج شدن اين پكينگ هاي معلق از تانك هوادهي جلوگيري گردد. حجم پكينگ هاي بكار رفته در محدوده 25-50 درصد حجم تانك مي باشد. در اين فرايند، جهت معلق نگه داشتن پكينگ ها از ميكسر يا تلاطم هواي ايجاد شده توسط ديفيوزرها استفاده مي شود. در تصفيه هوازي ، معلق نگه داشتن پكينگ ها توسط حبابهاي هواي ايجاد شده توسط ديفيوزرها مي باشد، در صورتيكه در تصفيه بي هوازي يا انوكسيك ، اين عمل توسط ميكسر صورت مي گيرد. در فرايندMBBR، برخلاف فرايند Captor and Linpor، به برگشت لجن فعال نياز نبوده و از حوض ته نشيني ثانويه فقط جهت ته نشيني جامدات استفاده مي شود. فرايند MBBR با كاهش بارگذاري جامدات در زلال ساز هاي موجود ، مزيتي را براي ارتقاء طرح فراهم مي كند . حضور پكينگ ها باعث مي شود از ديفيوزرهاي حباب ريز با بازدهي بيشتر استفاده نشود، زيرا نيازمند تخليه دوره اي تانك هوادهي و حذف پكينگ ها براي تميز كردن ديفيوزرهاست.

جدول 1- پارامتر هاي طراحي فرايند MBBR  به منظور حذف BOD و نوترينتها

پارامتر

واحد

محدوده مقادير

MBBR

زمان ماند انوكسيك

h

1.2-1

زمان ماند هوازي

h

4.5-3.5

سطح بيوفيلم

m²/m³

250-200

بارگذاري BOD

Kg BOD/m³.d

1.4-1

مقدار بار هيدروليكي زلال ساز ثانويه

m/h

0.8-0.5

جدول2 پارامترهاي طراحي فرايند MBBR/SC

پارامتر

واحد

محدوده مقادير

MBBR

مساحت سطح بيوفيلم

m²/m³

350-300

نرخ بارگذاري آلي

Kg BOD/m³.d

7-4

غلظت MLSS

Mg/l

4500-2500

SC

SRT

d

302

غلظت MLSS

Mg/l

2500-1500

SVI

Ml/g

120-90

زمان ماند هيدروليكي

h

0.8-0.6

تانك هوادهي مجدد

h

0.8-0.6

MLSS

Mg/l

8500-6000

مزاياي پكيج تصفيه فاضلاب بهداشتي- انساني به روش MBBR :

 • عدم نياز به برگشت لجن فعال از زلال ساز ثانويه به حوض هوادهي
 • كاهش اندازه تانك هوادهي و نتيجتاً زمين مورد نياز
 • كاهش ميزان بارگذاري بر حوض ته نشيني ثانويه
 • رشد و تكثير بعضي از ميكروارگانيزم هاي نادر كه در تصفيه فاضلاب هاي بهداشتي داراي اهميت مي باشد در اين روش بيشتر است.
 • در برابر شوكهاي بار سمي مانند سيانيد و فنول و فرم آلدهيد تحمل بالايي دارد.
 • ايجاد پديده بالكينگ در حوضهاي ته نشيني ثانويه وجود ندارد.
 • لجن حاصله از اين فرايند قابليت ته نشيني و فشردگي بيشتري دارد و غليظ تر است.
 • وقتي بار آلودگي آن كم باشد ، قدرت نيترات سازي درآن بالاست.
 • تجهيزات سيستم در اين روش نياز كمتري به نگهداري دارد.
 • اين سيستم به راحتي مي تواند فاضلاب را رقيق سازد.
 • هزينه هاي اجرايي و نگهداري آن كم ولذا مقرون به صرفه مي باشد.
 • هرچه سيستم كوچكتر باشد ، كارايي و راندمان آن بالاتر مي باشد.
 • پساب خروجي از اين فرايند مطابق با استاندارد هاي سازمان محيط زيست مي باشد.
 • MLVSS  در اين سيتم بالاست.
 • بهره برداري از اين سيتم آسان است.
 • بدليل زمان ماند كمتر حوضچه هاي هوادهي ، انرژي لازم براي اين فرايند كمتر مي باشد.
 • براي اين فرايند احتياج به سطح كمتري مي باشد.

معايب استفاده از روش  MBBR:

 • استفاده از حباب هاي ريز هوا در فرايند، ايجاد گرفتگي بيشتري مي كند.
 • انرژي مورد نياز بيشتر نسبت به فرايند هاي ديگر

كاربردهاي  فرايند  :MBBR

الف- تصفيه فاضلاب هاي بهداشتي- انساني به روش MBBR در بسياري از مكان ها مورد استفاده قرار مي گيرد، از جمله :

 • تصفيه فاضلاب مجتمعها و ويلا هاي مسکوني ،
 • تصفيه فاضلاب ساختمانهاي اداري،
 • تصفيه فاضلاب مراکز اقامتي،
 • تصفيه فاضلاب هتل‌ها ،
 • تصفيه فاضلاب رستوران‌ها،
 • تصفيه فاضلاب پادگان ها،
 • تصفيه فاضلاب کارخانجات،
 • تصفيه فاضلاب کارگاهها ،
 • تصفيه فاضلاب مجتمع‌هاي تفريحي و…

ب- تصفيه فاضلاب هاي صنعتي كه قابليت  تجزيه به روش بيولوژيكي  را داشته باشند.

مشخصات فني پکيج تصفيه فاضلاب MBBR شركت آركا گستر

- آشغالگير،

- مخزن متعادلسازي،

- مخزن هوادهي،

- مخزن ته نشيني،

- مخزن کلرزني

- هاضم لجن

كه از جنس ها و مشخصات زير ساخته مي شود.

-شاسي کشي کربن استيل پوشيده شده با رنگ اپوکسي

-آشغالگير ريز ميله اي از جنس استنليس استيل

-پمپ مستغرق فاضلاب

-بلوئر هوادهي در ظرفيت هاي مختلف با توجه به دبي فاضلاب

-هوادهي عمقي با کمک ديفيوزرهاي حباب ريز (Fine Bubble)

-مخرن پلي اتيلني، ميکسر و پمپ تزريق جهت کلرزني

-استفاده از مدياي مرغوب جهت افزايش رشد ميکروارگانيسم ها

-تابلو برق تمام اتوماتيک (PLC)