فرآیند الكتروشيميايی - تصفيه فاضلاب صنعتی

تصفيه فاضلاب به روش الكتروشيميايی

الکتروشیمیایی

فرآيندهای الكتروشيميايی در اواخر قرن 19 ميلادی در انگلستان آغاز به كار كردند که در اوايل توسعه چندانی پيدا نكردند. اما در حال حاضر اين فناوری به دليل ساختار دوستدار محيط زيست آن، بسيار مورد استفاده قرار می گيرد. و اين روش در سال های اخير برای تصفيه فاضلاب های صنعتی و آلی كاربردهای زيادی داشته است و در حال حاضر هم، از لحاظ هزينه و كارايی در مقايسه با روشهای ديگر، مناسبتر است.
فرآيند الکتروکواگولاسیون با وجود اين كه  یک فرآیند پیچیده است،  اما کاركردن با آن ساده می باشد و راندمان حذف بسیار بالايي دارد. اين فرآيند با كمک گرفتن از چند مكانيسم به صورت همزمان سبب حذف مقادير بالايی آلاينده، از فاضلاب می شود.
الکتروکواگولاسیون  دارای يک اتاقک تصفيه می باشد كه در آن جريان برق عبور می دهند  و با اين جريان برق، سبب تصفیه محدوده وسیعی از فاضلاب های مختلف شامل فلزات سنگین، گندزدایی، علف کش ها، آرسنیک، MTBE، سیانید، BOD ،TDS و TSS می شود. الکتروکواگولاسیون برای تصفیه فاضلاب های شهری، صنعتی و شیمیایی استفاده می شود.
مزیت اصلی این روش، فراهم نمودن کاتیون های فعال بدون احتياج به افزودن  نمک يا ساير مواد منعقد كننده به آب یا فاضلاب می باشد که برای عمل انعقاد مورد نیاز است.

 

موارد استفاده از فرآيندهای الكتروشيميايی :

1- بازيابی فلزات قيمتی

2- پرهيز از خوردگی

3- از بين بردن آلاينده های فلزی و آلی و معدنی

 

مزايای روشهای الكتروشيميايی :

1- دوستدار محيط زيست و توليد لجن محدود

2- زمان ماند ناچيز

3- قابليت اضافه كردن مواد شيميايی جهت بهبود كارايی سيستم تصفيه.

4- كاربری آسان و عدم نياز به تجهيزات مكانيكی و الكترومكانيكی خاص

5- در شرايط دمايی سخت و فشارهای بالا ميتوان اين روش را به كار برد.

 

معايب فرآيند های الكتروشيميايی :

1- نيروهای كارآزموده و متخصص در اين زمينه كم است.

2- واكنش های شيميايی در سطح الكترود مشكل ايجاد می كند و در صورت اشكال در سطح الكترود، عملكرد و عمر سيستم كم می شود.

 

انواع روشهای الكتروشيميايی :

- شناورسازی و انعقاد الكتروشيميايی

- رسوب دهی الكتروشيميايی

- اكسيداسيون و احيا الكتروشيميايی