خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب   

تصفیه فاضلاب بهداشتیهر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری، شبكه های خصوصی منتهی به شبكه فاضلاب شهری ، مخازن سپتيك و ديگر نقاط تعيين شده منتقل نمايد. ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻛﻠــی ﻳــﻚ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻓﺎﺿــﻼب ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧی ﻫﻨﮕــﺎﻣی اﺻــﻮﻟی و ﻣﻨﻄﺒــﻖ ﺑــﺎ ﺿــﻮاﺑﻂ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﻛــﻪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻧﺘﻘــﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره ،دارای وﻳﮋﮔی ﻫﺎی زﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

- به حد اقل رسانيدن امكان گرفتگی ،انسداد و نشت

- ممانعت از ورود گازهای آلوده و بوهای ناخوشايند فاضلاب به درون ساختمان در همه شرايط

- مجهز بودن به لوله های هواكش و هواكش دفع فاضلاب

- دارا بودن امكان بازديد ،پاك كردن و زدودن گرفتگی های احتمالی در صورت نياز(دريچه بازديد)

- حفظ كارآئي در شرايط نشست ولرزش ساختمان

انتخاب متريال

انواع لوله جهت اجرای سيستم فاضلاب :

- لوله های پی وی سی

- لوله های پلی اتيلن

- لوله های پوش فيت

- لوله های چدنی

لوله های پی وی سی

اين نوع لوله ها در اندازه های متری در بازار توزيع می گردد و به وسيله سوكت و چسب مخصوص به اتصالات

محكم مي شود.

مزايا : نخواستن ابزار زياد و اجراء آسان و قابل اشتعال نبودن

معايب : شكنندگي بالا

لوله های پلی اتيلن :

اين نوع لوله از جنس پلی اتيلن ساخته شده در اندازه های 6متری يا رول 100 متری در بازار توزيع می گردد و به وسيله جوش لب به لب به اتصالات محكم می شود. در اين روش يك دستگاه اتو دو طرفه با درجه حرارت بين دو سر قرار گرفته و پس از ذوب شدن دو سر اتو را از بين سرها برداشته و دو سر را به هم می چسبانند كه زائدهايی هم در بيرون و هم در داخل لوله ايجاد می شود.

مزايا : شكنندگی پايين

معايب : قابل اشتعال بودن و رسوب گيری بالا به دليل زائده داخل لوله را در هنگام جوشكاری

لوله های پوش فيت :

اين لوله های از جنس پلی پروپيلين باوزن مولكولی بالا ساخته شده و به وسيله سوكت واورينگ به اتصالات -200-150-100-50- محكم می شود و به دليل ثابت بودن سوكت در هنگام توليد به اندازه 30-300 ميليمتری در بازار توزيع می گردد.

مزايا : غير قابل اشتعال بودن و خراب نشدن اتصالات به دليل سوكت واورينگ و فاقد تردی و شكنندگی

معايب : قيمت بالا نسبت به لوله های ديگر و بست زدن پس هر اتصال بخاطر فرار نكردن اتصال درهنگام فشار

لوله های چدنی

اين لوله های از جنس پلی پروپيلين باوزن مولكولی بالا ساخته شده و به وسيله سوكت واورينگ به اتصالات -200-150-100-50- محكم می شود و به دليل ثابت بودن سوكت در هنگام توليد به اندازه 30-300 ميليمتری در بازار توزيع می گردد.

مزايای لوله های چدنی : : غير قابل اشتعال بودن و خراب نشدن اتصالات به دليل سوكت واورينگ و فاقد تردی و شكنندگی

معايب لوله های چدنی : : قيمت بالا نسبت به لوله های ديگر وبست زدن پس هر اتصال بخاطر فرار نكردن اتصال در هنگام فشار

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...