تفاوت فاضلاب ها و پساب ها   

فاضلاب حاصل فعالیت های بهداشتی انسان چون سیستم های بهداشت عمومی و آشپزخانه می باشد. ولی پساب ها از انواع صنایع داروسازی و غذایی و ابکاری حاصل می شود.

در تصفیه فاضلاب اکسیژن رسانی به شرح زیر می باشد:تفاوت فاضلاب ها و پساب ها

 • هوادهی طبیعی (برکه های تثبیت)
 • وارد نمودن آب به هوا (ایجاد تلاطم با کمک هوادهی سطحی)
 • وارد نمودن هوا به آب (با استفاده از هواپخشان)

 

شاخص های آلودگی آب و فاضلاب عبارتند از:

 1. اکسیژن مورد نیازشیمیایی1 (COD)
 2. اکسیژن خواهی بیولوژیک2(BOD)
 3. کل مواد معلق3(TSS)
 4. کل کربن آلی4(TOC)
 5. اکسیژن محلول5(DO)
 6. سایر روش ها

 

تعریفCOD

میزان اکسیژن مورد نیاز جهت معدنی شدن کلیه مواد آلی موجود در فاضلاب که با یک دیکرومات پتاسیم در محیط اسیدی در حضور سولفات نقره ، تمام موادآلی موجود به CO2 اکسید شوند و مقدار آن برحسب میلی گرم در لیتر اکسیژن بیان می شود.

تعریف BOD

مقدار اکسیژنمود نیاز که باید به فاضلاب داده شود تا باکتریهای هوازی مواد آلی موجود در فاضلاب را اکسید نمایند همچنین جز شاخص استاندارد جهانی می باشد و اندازه گیری آن به دما و زمان وابسته است این شاخص با کمک دستگاه اتکوبارتور اندازه گیری می شود.

تعریف TSS

ذرات جامد معلق میتوانند شامل گل و لای ، شن ، جلبک ، ، خاک ، سنگ ریز باشد. آب را از یک فیلتر ریز عبور می دهیم. مواد جامد محلول و مواد کلوییدی از فیلتر عبور میکنند و ذرات جامدی که روی فیلتر باقی میمانند ، همان مواد جامد معلق آب نظر است.

تعریف TOC

مقدار CO2حاصل از مواد آلی ضمن اتمیزه کردن فاضلاب در درون یک کوره احتراق ایجاد شده و بر حسب کربن باقیمانده بیان می شود.

تعریف DO

میزان اکسیژن حل شده در آب است .گاز اکسیژن محلول در آب دارای اهمیت زیادی برای موجودات ابزی می باشد.. مقدار اکسیژن حل شده در فاضلاب شهری بیانگر قدرت تصفیه خود بخودی و طبیعی آن می باشد.

 

1- Chemical Oxygen Demand
2- Biological Oxygen Demand
3- Total suspended solids
4- Total Organic Carbon
5- Oxygen Demand

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...