برکه های تثبیت فاضلاب و نقش آن در تصفیه فاضلاب   

یکی ازروشهای تصفیه فاضلاب، برکه‌های تثبیت فاضلاب مي‌باشند. برکه های تثبیت فاضلاب بصورت گودال های خاکی می باشند که فاضلاب خانگی و دیگر فاضلاب برای مدت زیادی در ان نگه داری می شود در این واحد ته نشینی و همچنین تثبیت هردو باهم صورت می گیرد.در برکه های تثبیت فاضلاب فرایند های طبیعی چون نورخورشید،درجه حرارت ، باد و ... نقش اساسی دارد.ازاین برکه ها در مناطقی که زمین ارزان قیمت داشته باشند و یا از لحاظ شرایط آب و هوایی مناسب باشد برای تصفیه فاضلاب صنعتی و خانگی به راحتی می توان از آن بهره جست.برای مثال تصفیه فاضلاب در مناطق سردسیر نسبت به تصفیه فاضلاب در مناطق گرم سیر به زمان زیادی نیاز دارد .از پسات خروجی حاصل از برکه های تثبیت فاضلاب می توان زمین ها کشاورزی را آبیاری نموده یا در سایر مصارف استفاده کرد.

انواع برکه های تثبیت فاضلاببرکه های تثبیت فاضلاب و نقش ان در تصفیه فاضلاب

الف)برکه های هوازی

ب) برکه های بی هوازی

ج)برکه های اختیاری

الف) نقش برکه های هوازی در تصفیه فاضلاب

در این برکه اکسیژن در همه جا وجود داشته و فعالیت بیولوژکی بصورت هوازی صورت می گیرد. برکه ها ی هوازی به سه دسته برکه های هوازی کم بار ، برکه ی هواز ی پربار و برکه های هوازی تکمیلی تقسیم بندی می شود.در برکه نوع اول در این برکه ها اکسیژن گیری از اتمسفر و فتوسنتز جلبک ها دو منبع تولید اکسیژن می باشد.ااکسیژن محلول در لایه های فوقانی در طول روز گاهی مواقع به حد فوق اشباع هم می رسد. این برکه ها عمق آن تا یک ونیم متر می رسد.برکه های هوازی پربار به عنوا ن یک منبع مهم در تولید خورا ک حیوانات می باشد و عمق این گودال ها کمتر از گودال های کم بار می باشد که این عمق کم باعث می شود که نور خورشید به تمام اعماق برسد.یکی از اهداف احداث این برکه تولید جلبک و زدایش مواد غذایی می باشد.برکه های تکمیلی عمق شان در حدود5/1 – 9/0متر می باشد هدف از ایجاد این برکه ها بهبود بخشیدن به کیفیت میکروبی پساب در فرایند تصفیه ثانویه می باشد.اکسیزن موجود دراین برکه ها در تمام طول موجود می باشد.

ب) نقش برکه های بی هوازی در تصفیه فاضلاب

عمق این برکه ها در حدود 2-5 متر می باشد در این برکه ها بدلیل نبود اکسیژن محلول مواد آلی توسط باکتری های بی هوازی تجزیه می شود.زمان نگه دار ی فاضلاب بین 2 تا 5 روز می باشد.در برخی موارد ازاین برکه به عنوان پیش تصفیه برای کاهش آلودگی فاضلاب ها باشدت آلودگی بیشتر است.

ج)نقش برکه های اختیاری در تصفیه فاضلاب

عمق این برکه ها بین یک ونیم تا دو نیم متر می باشد یکی از متداول ترین نوع برکه ها می باشد که در قسمت فوقانی ان شرایط هوازی ودر قسمت تحتانی ان شرایط بی هوازی غالب می باشداین برکه ها به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم بندی می شود. برکه های اولیه که فاضلاب خام را دریافت می کند و برکه های ثانویه فاضلاب ته نشین شده را دریافت می کند .

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...