کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب   

پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و پایدارترین مواد ضد عفونی می باشد که در گند زدایی فاضلاب بیشتر ازآن استفاده می شود.کلرزنی روشی درجهت جلوگیری از پخش و انتشار عوامل بیماری زا حاصل آلودگی آب برای محیط زیست و افرادی که در حوالی رودخانه ساکن هستند می باشد.تصفیه فاضلاب قبل از مرحله گند زدایی انجام گیرد از متداولترین گندزدا ها می توان به ترکیبات کلر اشاره کرد. ترکیبات کلرباعث:

- دور شدن حشرات از منطقه می شود.

- موارد روغنی موجود در پساب خروجی را کاهش می دهد.کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

- بوی فاضلاب را کاهش می دهد.

- درجه کدورت فاضلاب را به حداقل می رساند.

 مزایای سیستم کلرزنی

- آب و فاضلاب را گندزادیی می کند.

- از رشد دوباره میکروب ، ویروس و ... جلوگیری می کند و ترکیبات ضدعفونی آن در آب پایدار است.

- مانع از ایجاد کف می شود.

- این روش نسبت به سایر روش ها از هزینه نگه دای کمتری برخوردار می باشد.

- مانع رشد جلبک ها میشود و دارای قدرت اکسیداسیون بالایی است.

- در به حداقل رساندن رشد پشه ، حشرات موذی نقش دارد.

- حذف رنگ و میزان بو و مزه راکنترل می کند.

- در مقادیر زیادی قابل دسترسی می باشند.

- BOD موجود در آب و فاضلاب را حذف می کند .

- آمونیاک ،اهن و منگنز و سولفید را اکسیده می کند.