توری تکیه گاه(support Grids)

صفحات تکیه گاه برای تحمل وزن تجمعی پکینگ های کنترل الاینده اغلب به عنوان مانعی جهت عبور سیال محسوب میشوند. ساپورت های AWS طوری طراحی و ساخت شده اند تا حداقل مقاومت در مقابل جریان گاز را داشته باشند. پارامتر هایی که بر ساخت و انتخاب ورق های تکیه گاه تاثیر می گذارند: قطر ستون، بار طراحی، نوع پکینگ، انباشت مایع و خورندگی سیستم است.

مواد :

Metal: AISI 304L, AISI 316L, AISI 310(S), 1.4462 (Duplex), AISI 410(S)

Plastic: PP, GFPP, PVDF, PE

سایر مواد بنا به درخواست

تصفیه هوا پکیج تصفیه هوا