تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش VIP   

تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش VIPفرايند VIP، به استثنای روشهای مورد استفاده برای جريان های برگشتی ، مشابه فرايندهای UCT و A²/O می باشد. در اين فرايند ، تمام مناطق مرحله بندی شده است كه شامل حداقل دو بخش سری با اختلاط كامل می باشد. لجن فعال برگشتی همراه با جريان برگشتی نيتريفاير شده منطقه هوازی به ورودی منطقه انوكسيك تخليه می شود. مايع مخلوط حاصل از منطقه انوكسيك به ابتدای منطقه بی هوازی برگشت داده می شود. همچنين فرايند VIP بعنوان يك سيستم با سرعت بالا طراحی شده است كه بهره برداری با SRT خيلی كمتر ، راندمان حذف بيولوژيكی فسفر را افزايش می دهد. در اين فرايند ، منطقه هوازی برای نيتريفيكاسيون طراحی می شود. زمام ماند جامدات در فرايند VIP بين 5 تا 10 روز بوده و غلظت MLSS در اين فرايند بين 2000-4000 mg/l متغير است. همچنين زمان ماند هيدروليكی در اين فرايند در ناحيه بی هوازی بين 1-2 ساعت و در ناحيه انوكسيك بين 1-2 ساعت و در ناحيه هوازی بين 4-6 ساعت متغير می باشد. درصد برگشت لجن در اين فرايند بين 80 تا 100 بوده و درصد بازگشت فاضلاب از منطقه انوكسيك به منطقه بی هوازی بين 100 تا 200 و درصد برگشت فاضلاب از منطقه هوازی به انوكسيك 100 تا 300 می باشد.

از مزايای روش VIP می توان به موارد زير اشاره كرد :

 • بارگذاری نيترات در ناحيه بی هوازی كاهش می يابد، بنابراين توانايی حذف فسفر افزايش می يابد.
 • توليد لجن با ته نشينی خوب
 • نياز به BOD/P كمتر در مقايسه با فرايند UCT

از معايب اين روش می توان به موارد زير اشاره كرد :

 • بهره برداری خيلی پيچيده
 • نياز به سيستم برگشت اضافی
 • نياز به تجهيزات بيشتر در دوره بهره برداری مرحله ای

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...