تصفیه فاضلاب بهداشتی,تصفیه فاضلاب انسانی   

تصفیه فاضلاب بهداشتیفاضلاب بهداشتی به مخلوط مواد زاید حاصل از مستراح، دستشوئی، آشپزخانه، حمام و غیره گفته می شود. به عبارت دیگر هر آبی که برای مصرف بخصوصی تهیه شده باشد به هر علتی که کیفیت خود را برای آن مصرف از دست بدهد تبدیل به فاضلاب می شود. قسمت اعظم حجم فاضلاب از آب و باقیمانده آن از مواد مختلفی از قبیل مواد معدنی، آلی تشکیل شده است که قسمتی از این مواد بصورت محلول و قسمتی نیز به حالت معلق در فاضلاب می باشد.

ترکیب فاضلاب

فاضلاب محلول رقیقی است که ۹۹.۹ % آن را آب و فقط ۰.۱% آن را مواد جامد تشکیل می دهد. از این ۰.۱% مواد جامد، ۳۰ % آن را مواد معدنی و ۷۰ % آن را مواد آلی شامل می شود. مهم ترین مواد آلی موجود درفاضلاب شامل۱۰ % چربی، ۲۵% کربوهیدرات­ها و ۶۵% پروتئین­ها است و مواد معدنی فاضلاب شامل ترکیبات فلزی، املاح محلول شن و ماسه هستند