تعريف فاضلاب,انواع فاضلاب   

آب های آلوده ناشی از فعاليت های انسانی را که بايد دفع شود يا به عبارتی ديگر، آب های زائد را فاضلاب می نامند. فاضلاب ترکيبی از آب و مواد جامد است. آب موجود درفاضلاب در حدود 99/9 درصد وزن آن را تشکيل می دهد و فقط 0/1 درصد آن مواد ديگر است .مواد جامد فاضلاب از نظر فيزيکی شامل مواد معلق و مواد محلول است و از نظر شيميايی به دو دسته مواد آلی و مواد معدنی تقسيم می شوند. علاوه بر مواد خارجی آلی و معدنی، فاضلاب دارای موجودات ذره بينی(ميکروب ها، ويروس ها وباکتری ها) نيز هست.از خصوصيات فيزيکی فاضلاب می توان به درجه حرارت، رنگ و بوی فاضلاب اشاره کرد. مهم ترين خصوصيات شيميايی فاضلاب عبارتند از: مواد آلی و غيرآلی موجود در فاضلاب، و گازهای(pH) محلول در فاضلاب.

انواع فاضلاب

فاضلاب ها برحسب نوع پيدايش به سه گروه فاضلاب های خانگی، فاضلاب صنعتی و فاضلاب سطحی تقسيم می شوند.

فاضلاب خانگی

پس ازاستفاده از حمام، دست شويی، توالت، ماشين لباس شويی و ديگر وسايل بهداشتی، فاضلابی توليد می شود که آن را فاضلاب خانگی می گويند. فاضلاب خانگی به دو دسته فاضلاب سنگين (شامل فاضلاب توالت ها) و فاضلاب سبک( شامل فاضلاب دست شويی ها،ظرف شويی ها، زيردوشی ها و امثال اين وسايل) تقسيم می شود.

فاضلاب صنعتی

با توجه به نوع فعاليت در مراکز صنعتی و بهداشتی(مانند فاضلاب بيمارستان ها)، اين فاضلاب ها ايجاد می شود که ممکن است شامل انواع مواد شيميايی، باکتری ها، قارچ ها و مواد ديگر با رنگ، درجه حرارت، بو ودرجه اسيدی متفاوت باشند.

فاضلاب سطحی

آب های حاصل از بارندگی ها و شست وشوی معابر عمومی، فاضلاب های سطحی را تشکيل می دهند. اين نوع فاضلاب نيز از مواد جامد و آب تشکيل شده اند و بيشترين قسمت مواد جامد فاضلاب های سطحی را پس مانده های مواد غذايی، شن، ماسه، ذرات گياهی، مواد نفتی و… تشکيل می دهند.

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...