ضرورت جمع آوری فاضلاب,جمع آوری فاضلاب خانگی   

ورود ميليون ها ليتر فاضلاب به رودخانه ها، درياها و منابع آب زيرزمينی باعث آلودگی شديد و خطرناک محيط زندگی انسان و ساير موجودات زنده می شود. به منظور جلوگيری از انواع آلودگی ها، سيستم های جمع آوری فاضلاب مورد استفاده قرار می گيرد.

مهم ترين علل ضرورت جمع آوری و تصفيه فاضلاب عبارتست از:

1- بالا آمدن سطح آب های زيرزمينی، به علت اينکه ميزان تخليه فاضلاب در آب های زيرزمينی با ميزان برداشت از آب های زيرزمينی متناسب نيست، به طوری که ممکن است فاضلاب دفع شده در نقاط مرتفع شهر در پايين ترين نقاط شهر به سطح زمين برسد.

2- آلودگی آب های زيرزمينی به علت دفع فاضلاب به روش غير بهداشتی که مخاطرات بهداشتی زيادی را نيز به دنبال خواهد داشت.

3- آلودگی خاک که در نتيجه، ترکيبات شيميايی و عوامل بيولوژيکی (بيماری زا) از طريق زنجيره غذايی (خاک به گياه، گياه به حيوان، حيوان به انسان و يا گياه مستقيم به انسان) به بدن انسان وارد می شود.

4- صدمه به حيات آبزيان

5- عدم امکان استفاده مجدد از پسآب حاصل از تصفيه فاضلاب که باعث صرف هزينه های سنگين برای تأمين و انتقال آب می شود.

6- به منظور تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی درجمهوری اسلامی ايران، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی می شود.

جمع آوری فاضلاب خانگی

به منظور جلوگيری از آلودگی محيط زندگی و جمع آوری و هدايت فاضلاب ساختمان به محل دفع، نياز به يک سيستم لوله کشی است. در طرح اين سيستم بايد کمترين طول لوله در نظر گرفته شود. همچنين تدابيری به منظور دفع سريع فاضلاب و جلوگيری از گرفتگی در مسير فاضلاب پيش بينی شود، از جمله می توان به استفاده از لوله هايی با قطر مناسب، شيب بندی مناسب لوله ها و استفاده از وصاله های ۴۵ درجه (زانو، سه راه و…)اشاره کرد.

اجزای اصلی سيستم جمع آوری فاضلاب خانگی

سيفون: وسيله ای است که از يک طرف به وسيله بهداشتی و از طرف ديگر به شاخه افقی فاضلاب اتصال دارد. وجود آب در داخل سيفون باعث جلوگيری از عبور هوا و گاز درون شبکه به داخل ساختمان می شود.

لوله افقی فاضلاب: از اين لوله برای انتقال فاضلاب از سيفون به لوله قائم فاضلاب استفاده می شود.

لوله قائم فاضلاب: فاضلاب از طريق لوله های افقی هر طبقه وارد لوله قائم شده به طرف پايين حرکت می کند.

لوله هواکش: برای ايجاد ارتباط شبکه فاضلاب با جو و تخليه گاز و هوای درون شبکه به بيرون می باشد و يکی از مهم ترين قسمت های شبکه لوله کشی فاضلاب است که تا روی بام امتداد می يابد.

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...