تصفيه فاضلاب دراجتماعات كوچك ومناطق روستای   

با توجه به : 

- شرايط آب و هوايي

- توپوگرافي و زمين شناسي حاكم در آنها

- عدم وجود زمين كافي براي احداث تصفيه خانه فاضلاب

- ويژگي هاي كمي و كيفي فاضلاب نظير دبي كم و نوسانات بالاي آن

- ضرورت ويژه تصفيه فاضلاب روستاييان به دليل ايجاد آلودگي در محيط زيست و منابع آبهاي زيرزميني و سطحي

- و نيز تامين آب بهداشتي سالم و قابل شرب براي روستائيان

مي طلبد كه با استفاده از سيستم های تصفيه ای كه نياز به فضای كمتر دارند و فاضلاب را تاحد استانداردهای مد نظر تخليه در محيط زيست تصفيه نمايند استفاد شود

آمار روستاهای ايران

جمعيت : جمعيت روستايي هاي كشور حدود 5/21 ميليون نفر است كه 31% جمعيت كشور را تشكيل مي دهد .

وضعيت آب و فاضلاب روستايي

جمعيت تحت پوشش شبكه آب 14.2 ميليون نفر است كه 23% جمعيت كشور را تشكيل ميدهد. جمعيت تحت پوشش شبكه فاضلاب 92000 نفر است كه 0.724% جمعيت كشور را تشكيل ميدهد.

انواع سيستم هاي تصفيه فاضلاب در اجتماعات

مديريت غير متمركز يا دفع در محل (on site)

مديريت متمركز دور از محل(Out site )

تصفیه فاضلاب به صورت دفع در محل

سپتیک تانک

ایمهاف تانک

صافی شنی

مخازن ذخیره

چاه جذبی

ترانشه های جاذب

سیستم پشته ای و بستر های تراوشی

تصفیه فاضلاب همراه با جمع آوری

سپتیک تانک

ایمهاف تانک

فرآیندهای لجن فعال خصوصا به صورت پیش ساخته

برکه های تثبیت

نیزار (طبیعی ویا مصنوعی)

صافی شنی

انواع تصفیه فاضلاب

- طبیعی :

تصفیه فاضلاب به کمک زمین

تصفیه فاضلاب به کمک گیاهان آبزی شناور و غوطه ور

تصفیه فاضلاب به کمک نیزار طبیعی یا مصنوعی

- تصفیه مصنوعي فاضلاب

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...