استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده و لجن حاصل از تصفیه فاضلاب   

اجرای پروژه­ های فاضلابی باید به گونه­ای انجام شود که علاوه بر اینکه از مهم­ترین اهداف احداث تاسیسات فاضلابی که همانا جلوگیری از آلودگی­های زیست­محیطی( آب، خاک و هوا) ناشی از تخلیه فاضلاب های تصفیه نشده به محیط است تامین شده بلکه اکوسیستم­های طبیعی مناطق روستایی را نیز تخریب نکند. آنچه در این ارتباط نباید فراموش شود برآورد مقدار تجمع مواد آلاینده در آب وخاک پذیرنده فاضلاب، در طول دوره طرح است

درجه تصفیه فاضلاب به نحوه دفع یا استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده بستگی دارد، مثلاً چنانچه از فاضلاب خانگی تصفیه شده برای آبیاری اراضی کشاورزی استفاده می­شود، زدایش نیتروژن وفسفر از آن لازم نیست چون این دو عنصر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاهان می باشد ولی اگر فاضلاب تصفیه شده به آب­های سطحی تخلیه می­شود برای جلوگیری از بروز پدیده یوتریفیکاسیون لازم است عناصر اصلی مورد نیاز جلبک­ها( ترکیبات نیتروژن و فسفر به ویژه ترکیبات فسفر) از فاضلاب تصفیه شده حذف شود. شایان ذکر است که هر چه درجه تصفیه فاضلاب بالاتر باشد هزینه تصفیه آن به طور تصاعدی افزایش می­یابد. بنابراین در مواردی که استاندارد های داخلی و بین المللی درجه تصفیه را در حد معینی قابل قبول دانسته است، بالا بردن درجه تصفیه بدون ارائه دلایل علمی ضروری نیست. همچنین انتقال مستقیم لجن باقیمانده در برکه های تثبیت فاضلاب به اراضی کشاورزی بلامانع است ولی لجن تولید شده در فرآیند متعارف لجن فعال باید قبل از مصرف در مزرعه تثبیت شده و در صورت نیاز طبق استانداردهای مربوطه گندزدایی شود.

 

مدیریت تاسیسات فاضلاب در مناطق روستایی

تاسیسات فاضلاب روستایی از جمله تاسیسات زیر بنایی در مناطق روستایی است که در ارتقاء سطح بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست نقش اساسی دارد. از آنجایی که تولید فاضلاب محصول جنبی فعالیت های روزمره هر انسانی می باشد عموم مردم با این تاسیسات سروکار دارند بنابراین مدیریت خوب این تاسیسات در گروه برنامه ریزی صحیح بر اساس مشارکت و همکاری عموم مردم باشد.

اصول کلی که لازم است در مدیریت مراحل مختلف برنامه ریزی، انتخاب، طراحی، اجرا و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب روستایی مورد توجه قرار گیرد عبارت است از:

· حفاظت از محیط زیست

· نحوه دفع یا استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده و لجن حاصل از تصفیه فاضلاب

· حداقل استفاده از تجهیزات برقی و مکانیکی

· حداکثر استفاده از امکانات محلی و منطقه ای و حداقل مصرف انرژی

· تعمیر، نگهداری و راهبری آسان و ارزان تاسیسات و پایداری تاسیسات در مقابل بلایای طبیعی

· تناسب شبکه جمع آوری و فرآیند تصفیه با شرایط منطقه و صرفه جویی در هزینه ­ها