بررسی ميزان برگشت لجن جهت بهبود فرآيند تصفيه فاضلاب شهری   

تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك نساجي در سال 1360 با هدف تصفيه فاضلاب خانگي حاصل از مجتمع مسكوني كاركنان كارخانه‌هاي نساجي شهرستان قائم‌شهر احداث و در سال 1362 به بهره‌برداري رسيد. اين تصفيه‌خانه در حال حاضر روزانه فاضلابي حدود 1100 مترمكعب توليدي از1325 خانوار شهرك را تصفيه نموده و با استفاده از فرآيند هوادهي ممتد ضمن رساندن بار آلي فاضلاب به استانداردهاي خروجي پساب، نقش مهمي در سالم‌سازي محيط و جلوگيري از ورود فاضلاب خام به محيط زيست را دارا مي‌باشد. پساب تصفيه شده به نهر كنار تصفيه‌خانه هدايت شده و به آب‌هاي پذيرنده دفع مي‌شود. اين تصفيه‌خانه داراي واحدهايي نظير آشغالگير، ايستگاه پمپاژ فاضلاب ورودي، تانك هوادهي، تانك ته‌نشيني، حوضچه كلرزني و تانك ذخيره لجن مي‌باشد.

فاضلاب از يك سو عامل آلودگي آب و از سوي ديگر در صورت تصفيه، مهم‌ترين عامل جايگزين آن خواهد بود. در بحث فاضلاب‌ها، تصفيه فاضلاب شهري از اهميت خاصي برخودار مي‌باشد و نقش مهمي در آلودگي محيط زيست دارد. به منظور جلوگيري از آلودگي محيط زيست، لازم است اين فاضلاب‌ها تصفيه شوند و سپس به طبيعت (رودخانه، چاه، ...) بازگردند حتی ميتوان از آب حاصل از تصفيه در خط توليد كارخانه‌ها يا براي امور كشاورزی مورد استفاده مجدد قرار گيرند. چنانچه فاضلاب به خوبي تصفيه نشود در نهايت آلاينده‌ها وارد محيط‌هاي آبي و خاكي مي‌شوند كه تهديدات زيادي براي سلامت عمومي در پي دارد. در همين راستا پايلوتي در مقياس آزمايشگاهي از تصفيه‌خانه شهرك نساجي قائم‌شهر تهيه گرديد. تصفيه‌پذيري و بهبود شرايط فعلي فاضلاب خروجي در يك سيستم پيوسته آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت. غالبا لجن فعال به خاطر رشد سريع ميکروارگانيزم‌ها و در دسترس بودن بودن هواي کافي موجب تسريع در عملکرد تصفيه شده که با برگشت لجن که ازنظرميکروارگانيزم‌ها فعال هستندموجب تحول فوق العاده حذف آلودگي‌هاي آلي ميگردد.

منابع و مشخصه‌های پسابتصفیه فاضلاب شهری

فاضلاب اين تحقيق از فاضلاب ورودي به تصفيه‌خانه شهرك نساجي قائم‌شهر تأمين گرديد و داراي مشخصه‌هايي به صورت نمودار زير مي‌باشد.آب مورد استفاده در آزمايشات و همچنين جهت تهيه محلول‌هاي شيميايي از آب مقطر با pH 2/7 تا8/7 و ساير مواد شيميايي مورد استفاده در آزمايشات از جمله اسيدسولفوريك، سولفات جيوه، سولفات نقره، فتالات پتاسيم و بيكرومات پتاسيم توسط شرکت Merck,Germany و کليه مواد با استاندارد مواد شيميايي خالص بوده‌اند. همه آزمايش‌هاي شيميايي از جمله: pH، DO، BOD، MLVSS و MLSS به روش‌هاي استاندارد و سنجش COD بروش کلريمتريک با رفلاکس بسته انجام گرديد.

 

راكتور در مقياس آزمايشگاهی

به اين منظور از يك مدل آزمايشگاهي پيوسته لجن فعال استفاده گرديد. اين سيستم از جنس پلكسي‌گلاس ساخته شده و شامل مخزن خوراك و مخزن هوادهي و مخزن ته‌نشيني با انتهاي قيفي شكل بوده است. مخزن ته‌نشيني شامل دو بخش بوده است كه بخش فوقاني مكعبي و قسمت تحتاني آن مخروطي است. بخش مخروطي مخزن ته‌نشيني صرفاً براي تراكم‌پذيري لجن براي بازگشت لجن به قسمت هوادهي بوده است. در قسمت مكعبی مخزن ته‌نشينی شيرهايی جهت خروج فاضلاب تصفيه شده تعبيه گرديد و در قسمت تحتانی آن شيری جهت بازگشت لجن تعبيه گرديد.

فاضلاب شهری

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...