رسوب دهنده های الکترواستاتیک در تصفیه هوا   

در این دستگاهها ذرات باردار شده و توسط قطب مخالف خود جذب میشوند . این روش یکی از مهمترین روشهای پاکسازی صنعتی بشمار میرود . اولین با توسط F.G . Cottrell در سال 1910 ابداع شد . قابلیتهای این روش پذیرش حجم وسیعی از گاز ، بازدهی بالای جداسازی ذرات برای ذرات زیر میکرون ، مصرف انرژی پایین ، و امکان جداسازی ذرات از گازهایی با دمای بالاست . افت فشار در این دستگاهها کم حدود 0.1 تا 0.5 اینچ آب است . بازدهی آنها 90 تا 99 درصد است . بدلیل مزایای این روش امکان استفاده از آنها در صنایع مختلف خصوصاً نیروگاهها وجود دارد .

نکته قابل توجه در این دستگاههای کنترل این است که انرژی صرف شده برای جداسازی ذرلت صرفاً به خود ذرات بستگی دارد و به حجم جریان گاز مرتبط نمیباشد . این یک مزیت برای این دستگاهها محسوب میشود که در سایر دستگاههای کنترل ذرات وجود ندارد . شکلهای متداول این دستگاهها نوع لوله ای و نوع صفحه ای میباشد . ارتفاع صفحات الکترود 9 تا 12 متر وعرض 7.5 تا 9 متر است و مسیر عبور گاز حدود 20 تا 25 سانتیمتر است بنابراین اگر سرعت عبور گاز را بطور متوسط 2.5 متر بر ثانیه در نظر بگیریم دبی گاز عبوری 5 متر مکعب بر ثانیه خواهد بود که در صورت دبی بالاتر میبایست تعداد صفحات را افزایش دهیم . این رسوب دهنده ها نوع مرطوب نیز دارد که سرعت آنها بالاتر از رسوب دهنده های خشک است . و نیاز به صفحات جمع آورنده کمتری دارد ولی دفع شیرابه ناشی از خاکستر آنها و طراحی پیچیده از معایب آنها بشمار می آید .

هزینه اولیه این دستگاهها به فاکتور SCA ( سطح جمع آورنده ویژه بستگی دارد . نکته قابل توجه در خصوص این دستگاهها این است که با توجه به افت فشار پایین ( حدود 0.5 ) درجه آب هزینه راهبری آنها نسبت به فیلترهای پارچهای کمتر میباشد .مجموعه ای از یک رسوب دهنده الکترواستاتیک و یک اسکرابر تر که بنام شوینده اسپری الکترواستاتیک خوانده میشود یکی از مطلوب ترین وسایل کنترل ذرات و گازها میباشدبدلیل اینکه محدودیت های کمتری دارد . این سیستم چنانچه از انحلال گاز در محلول شستشو صرفنظ کنیم از نظر اقتصادی ، تکنولوزی و تجاری سیستمهای توانمند برای صنایع بزرگ میباشند . خصوصاً زمانی که اغلب ذرات زیر میکرون میباشند .

از دستگاههای کنترل ذرات چه موقع استفاده میشوند :

در انتخاب دستگاههای کنترل ذرات باید دستگاهها به گونه ای طراحی شوند که ظرفیت حذف 10 درصد بالاتر از بار ذرات خروجی از فرآینده صنعتی را داشته باشند .

1) سیکلونها :رسوب دهنده های الکترواستاتیک در تصفیه هوا

- ذرات درشت باشند

- غلظت ذرات بالا باشد

- بازدهی بسیار بالا مورد نیاز نباشد

2) اسکرابرهای تر :

- ذرات ریز باشند

- بازدهی نسبتاً بالا مورد نیاز باشد

- سرد شدن گاز مورد نیاز باشد و رطوبت اشکالی ایجاد نکند

- گازها قابل احتراق باشند

- حذف گاز و ذرات تواماً مورد انتظار باشد .

3) فیلترهای پارچه ای

- بازدهی بسیار بالا حتی برای ذرات چند میکرونی مورد نظر باشد

- مواد پر ارزش را بخواهیم به صورت خشک بازیافت کنیم

- گاز همیشه دارای دمایی بالاتر از نقطه شبنم باشد

- دما نسبتاً پایین باشد

- جحم گاز بطور معقولی پایین باشد

4) رسوب دهنده های الکترواستاتیک

- بازدهی بالا برای ذرات حدود میکرون مورد نظر باشد

- حجم بالایی از گاز را بخواهیم تصفیه کنیم

- هدف جمع آوری مواد پرارزش باشد