پکیج فلزی و فایبرگلاس تصفیه فاضلاب بهداشتی- شهری   

تصفیه فاضلاب بهداشتی

برای جوامع کوچک که فاضلابهای بهداشتی(فاضلاب شهری)با مقدار کم تولید می نمایند استفاده از پکیج های فلزی و پکیج های فایبرگلاس بهترين گزینه از  نظر فنی و اقصادی می باشد.  پکیجهاي فلزي ساخت شركت آركا گستر  از جنس کربن استیلST-37ساخته شده که درون و بیرون آن با استفاده از پوشش اپوکسی و پلی یورتان محافظت می گردد. در مناطق با رطوبت هواي بالا و خورندگی شدید ، استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب از جنس فایبر گلاس متداول است. این سیستم تصفیه فاضلاب متشکل از قسمت هاي زير مي باشد:

آشغالگیر، مخزن هوادهی، مخزن ته نشینی، مخزن تماس کلر و مخزن نگهداری لجن

بلوئرهای این سیستم در زیر واحد ته نشینی و تابلو برق آن در زیر واحد تماس کلر نصب شده است  كه این موضوع در فشرده کردن سیستم بسیار موثر است. برای مراکزی که تولید فاضلاب بالاتری دارند، می توان از تعدادي پکیج موازی و یا سری استفاده نمود. این پکیج ها قادرند فاضلاب را جهت استفاده در مصارف کشاورزی و فضای سبز تصفیه نمایند. لازم به ذکر است چنانچه تخلیه به آبهای سطحی در دستور کار قرار گیرد باید واحد آنوکسیک جهت حذف نیتروژن(نیترات) به این سیستمها اضافه گردد.

پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی(فاضلاب شهری) در موارد ذیل استفاده می شوند:

-تصفیه فاضلاب زندانها

-تصفیه فاضلاب مجتع های مسکونی

-پکیج های خانواری تصفیه فاضلاب

-تصفیه فاضلاب مراکز خرید

- تصفیه فاضلاب مراکز نظامی و پادگانها

-تصفیه فاضلاب پارکها و مراکز تفریحی