تاثیر سپتیک تانک فاضلاب بر طبیعت   

سپتیک تانک فاضلاب بدلیل تجزیه مواد جامد موجود در مخزن سپتیک فاضلاب یکی از مهمترین و در عین حال ساده ترین وسایل مورد نیاز تصفیه فاضلاب می باشد. در تمامی دنیا استفاده از سپتیک تانک فاضلاب بدلیل کارایی بالا اجباری گردیده است.در ایران نیز جدیدا در تمامی شهر مصوبه ای گذرانده شده است که تمامی خانوارها باید از سپتیک تانک فاضلاب استفاده نمایند.

سپتیک تانک فاضلاب همچون سبد زباله ای عمل میکند که اولا از پخش شدن زباله ها در طبیعت جلوگیری می کند و از سوی دیگر سپتیک تانک فاضلاب ، فاضلاب را تجمیع کرده و تحویل باکتری ها بمنظور تجزیه می دهد.انواع مختلف سپتیک تانک فاضلاب در ایران و جهان مورد استفاده می باشد.کم استفاده ترین نوع سپتیک تانک فاضلاب سپتیک تانک فلزی می باشد.پراستفاده ترین سپتیک تانک فاضلاب سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره با عدسی محدب می باشد.