کاربردهای پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی   

تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانجات، کارگاه ها، مجتمع‌ها و ویلاهای مسکونی، ساختمان های اداری، هتل‌ها و مراکز اقامتی، رستوران‌ها،پادگان ها، کمپ‌های کارگری، مجتمع‌های تفریحی و...

تصفیه فاضلاب های صنعتی قابل تجزیه بیولوژیکی

واحدهای اصلی پکیج

واحدهای اصلی پکیج های فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی عبارتند از:

1- آشغالگیری
2- هوادهی
3- ته نشینی
4- کلرزنی
5- هاضم لجن

تصفیه فاضلاب بهداشتی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی