کینیک‌های تصفیه در تالاب‌های مصنوعی و سیستم‌های آبی   

اساسا عملکرد تمامی تالاب ها از این قرار است که با بهره گیری از نیروی جاذبه، یعنی بدون مصرف انرژی، آبِ آلوده مسافتی را از لایه های ریگی و شنی و از میان ریشه های انبوهِ گیاهان تالابی عبور می کند.فناوریِ مناسبِ تالاب برای بازیافت آب، جایگزینی معقول و کارآمد برای سیستم های گردآوری و تصفیه فاضلاب از طریق روش های پرهزینه ای چون «لجن فعال» است.تالاب‌ها و سیستم‌های آبی تصفیه، فرایندهایی هستند که در آنها از گیاهان و یا جانوران آبی برای تصفیه فاضلاب‌ شهری و تصفیه فاضلاب صنعتی استفاده می‌گردد. سیستم‌های تصفیه در محیط آبی طیف گسترده‌ای از روش‌های تصفیه شامل: تالاب‌ها، گیاهان آبزی شناور و سیستم‌های ترکیبی را در بر می‌گیرد.

مکانیزم‌های تبدیل و حذف ترکیبات

ترکیبات مورد نظر شامل مواد آلی (BOD) مواد معلق نیتروژن، فسفر، فلزات، ترکیبات آلی جزیی و عوامل بیماری زا می‌باشد. درک مکانیزم‌های حذف ترکیبات مختلف دارای اهمیت فوق‌العاده زیاد در توسعه مدل‌هایی است که بر اساس آن‌ها بتوان عملکرد فرایند را پیش بینی نمود. بدلیل اینکه فرایندهای حذف یا انتقال مواد به طور همرمان اتفاق می‌افتد تفکیک آن‌ها از یکدیگر کار مشکلی می‌باشد. بدلیل اینکه این ترکیبات به شکل‌های مختلفی وجود دارند تصفیه آن‌ها نیز با درجات متفاوتی انجام می‌پذیرد.

انواع تالاب‌ها و سیستم‌های آبیتالاب های مصنوعی

  • سیستم‌های ترکیبی
  • سیستم‌های دارای گیاهان آبزی شناور
  • تالاب‌های مصنوعی دارای سطح آزاد [(F.W.S) free-water-surface]
  • تالاب‌های مصنوعی دارای جریان زیر سطحی [Subsurface-flow(S.F)]