تصفیه طبیعی فاضلاب   

در تصفیه طبیعی فاضلاب غالبا تمام انواع تصفیه به کار برده می شود.شامل تصفیه زیستی فاضلاب به صورت هوازی در دریاها و رودخانه ها، تصفیه بی هوازی فاضلاب در چاه ها و تصفیه شیمیایی فاضلاب به صورت اکسیداسیون یا گند زدایی. مهمترین نوع تصفیه طبیعی فاضلاب ، تصفیه زیستی می باشد که با کمک باکتری های هوازی و بی هوازی انجام می شود.علاوه بر این برخی از باکتری های تک سلولی کوچک و باکتری های پر سلولی مانند جلبک و قارچ در تصفیه طبیعی فاضلاب کمک می کنند.

تصفیه فاضلاب از طریق وارد نمودن فاضلاب به دریا یا دریاچه ها

جهت وارد نمودن فاضلاب به دریا یا دریاچه ها باید به نکات زیر توجه نمود:

- غلظت آب دریاچه ها و دریا نسبت به مقدار کلرورهای محلول در آن خیلی بیشتر است. افزایش شوری آب موجب کم شدن اکسیژن محلول در آن و در نتیجه کاهش قدرت تصفیه طبیعی آن می شود.

- تزریق فاضلاب باید در عمق 3 الی 4 متری انجام شود. دلیل این کار وزن مخصوص آب دریاهای آزاد است که 1.03 می باشد و فاضلاب پیرامون 0.99 گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد.این تفاوت موجب می شود که فاضلاب

  تزریق شده در دریا به راحتی با آب دریا آمیخته نشود و در سطح دریا قرار بگیرد.تصفیه فاضلاب به روش طبیعی

- جهت و شدت جریان باد درروزهای مختلف سال و همچنین جهت حرکت امواج و حرکت آب دریا نسبت به کرانه های مجاور باید دقیقا بر مبنای آمار های چندین ساله مد نظر قرار گیرد.

- جهت و شدت حرکت جریان های دریایی ، که از ویژگی های هر دریا می باشد باید دقیقا بررسی شود.

- در مورد دریاچه ها بجز نکات نامبرده باید بیلان آبی و تغییرات احتمالی در کیفیت آب دریاچه ها بررسی شود.
 

تزریق فاضلاب به مرداب های طبیعی

با توجه به رشد گیاهانی مانند سنبل آبی و عدسی آبی و انواع نی و خزه موجب می شود که باکتری های هوازی در روی ساق و بدنه ی آنها جمع شده و مواد آلی فاضلاب را تجزیه نمایند. به دلیل اینکه غالبا از مرداب های طبیعی برای حفظ محیط زیست پرندگان و حیوان های آبزی استفاده می شود، قدرت تصفیه ی طبیعی چنین جاهایی بسیار کم می باشد.

پخش فاضلاب در زمین

اساس کار در روش پخش فاضلاب در زمین و تصفیه طبیعی آن است که فاضلاب در لایه های نازک سطح زمین های بایر پخش گردد و با تماس فاضلاب با هوا و نور خورشید، باکتری های هوازی تصفیه زیستی لازم را انجام داده و آب باقی مانده از فاضلاب تبخیر و پس از این تصفیه به زمین فرو رفته و به سفره های آب زیر زمینی بپیوندد. مهمترین ایراد یا همان عیب روش پخش فاضلاب در زمین جهت تصفیه طبیعی فاضلاب، آلودگی محیط زیست، آلودگی احتمالی آب های زیر زمینی و خطر گسترش بیماری های گوناگون می باشد.خطرهای نامبرده وقتی افزایش می یابند که جهت کاهش هزینه ی انتقال فاضلاب ، زمین ها در نزدیکی شهر پیش بینی شود.

وارد نمودن فاضلاب در چاه

اساس و پایه کار چاه های جذب فاضلاب این است که فاضلاب خانگی و در برخی موارد همراه با فاضلاب ناشی از بارندگی توسط شبکه ی لوله کشی فاضلاب درون ساختمان جمع آوری و بدون تصفیه به یک یا چند چاه هدایت می گردد. فاضلاب پس از ورود به چاه، زیر تصفیه ی باکتری های بی هوازی هضم شده و حجم مواد معلق آن به مقدار چشم گیری کاهش می یابد.آب باقی مانده از فاضلاب به درون زمین نفوذ کرده ،به سفره های آب زیرزمینی می پیوندد.نتیجه ی کار باکتری های نامبرده ایجاد گازهای بدبو از یکسو و ته نشین شدن مواد معدنی در کف چاه از سوی دیگر می باشد.

مزایا و معایب تصفیه طبیعی فاضلاب

در صورتی که مقدار فاضلاب محدود به چند خانواده باشد ، زمین در عمق های نسبتا کمی یعنی دست بالا تا 20 متری به لایه های آبرفتی نفوذپذیری برسد و بالاخره سفره ی آب زیرزمینی دست کم 3متر تا 4متر پایین تر از لایه نامبرده قرار گرفته باشد و یا اینکه اصولا از سفره ی آب زیرزمینی هیچگونه برداشتی برای مصرف های روزانه نشود،روش استفاده از چاه جذب کننده ی فاضلاب ساده ترین،ارزان ترین و بی ضررترین روش تصفیه طبیعی است.