تاثير ضايعات غذایی در بهبود آبگيری لجن فاضلاب شهری   

فاضلاب شهریتوليد حجم بالای لجن از جمله مشکلات عمده اکثر تصفيه خانه های فاضلاب شهری مي باشد که لزوم ارائه راهکارهای مناسب اقتصادی و زيست محيطي را جهت مديريت و تصفيه مناسب فاضلاب های شهری را ايجاب مي نمايد. با توجه به اينکه در فرايند آماده سازي لجن کاربرد ترکيبات طبيعي نسبت به شيميايي از ارجحيت زيست محيطي و اقتصادی زيادی برخوردار است، متخصصين در تلاش براي يافتن مواد مناسب جهت جايگزيني مي باشند. در اين تحقيق آماده سازي و آبگيري لجن با سه ترکيب غذائي شامل نشاسته، عصاره لوبيا و پوست انار در مقياس آزمايشگاهي بصورت ناپيوسته و در طي دو مرحله اصلي تعيين pH و نيز دوز بهينه مواد توسط آزمون هاي زمان فيلتراسيون، درصد کاهش حجم لجن، درصد رطوبت کيک لجن و حجم آب فيلتر شده (در زمان 10 ثانيه) و کدورت آب فيلتر شده صورت پذيرفت. طبق نتايج حاصل، عصاره پوست انار در pHو غلظت بهينه به ترتيب 4 و متوسط1000 ppm بهترين کارائي را نشان داد. به گونه اي که نسبت به نمونه شاهد، زمان فيلتراسيون و رطوبت کيک لجن به ترتيب حدود 63 درصد و 6.5 درصد کاهش و حجم آب فيلتر شده در 10 ثانيه، 64 درصد افزايش يافت.

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...