سپتیک تانک پلی اتیلنی   

پرکاربردترین و ساده ترین واحدی که در تصفیه فاضلاب انسانی – بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد سپتیک تانک می باشد. سپتیک تانک مخزنی است که در آن فرآیندهایی مثل ته نشینی، شناورسازی و بیولوژیکی فاضلاب تصفیه میگردد. بطور گسترده این سپتیک تانک پلی اتیلنی در واحدهای ویلایی و مسکونی، کارگاهای ساختمانی و عمرانی، رستوران ها، مجتمع های ورزشی و تفریحی، مجتمع های اداری و مسکونی، هتل ها، کارخانجات صنعتی و تولیدی استفاده میشود. سپتیک تانکهای پلی اتیلنی بهترین نوع سپتیک تانک میباشد ک بخاطره مزیت های ویژه ای که دارد درحال حاضر بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

مهمترین مزیت های سپتیک تانک پلی اتیلنی به شرح زیر می باشد:سپتیک تانک پلی اتیلنی در تصفیه فاضلاب انسانی- بهداشتی

در نصب و راه اندازی و ساخت سرعت بالایی دارند.

وزنشان سبک است و این باعث سهولت در حمل و نصب میشود.

سپتیک تانک در برابر خوردگی 50 سال گارانتی دارند.

سهولت بهره برداری و تخلیه لجن از سپتیک تانک به سبب دارابودن دریچه های بازدید و تخلیه لجن.

در برابر شرایط محیطی نامناسب و خوردگی مقاومت بسیار بالایی دارند.

عدم نیاز به عملیات ساختمانی در محل برای ساخت سپتیک تانک.

آب بندی کامل سپتیک تانک و عدم انتشار هیچ گونه آلودگی به خارج آن.

سپتیک تانک قابلیت جابجایی پس از چند سال و راه اندازی اولیه را دارد.

امکان دفن در زیرزمین با هدف انتقال ثقلی فاضلاب به سپتیک تانک و جلوگیری از اشغال فضاهای مفید.

به دلیل جدار بسیار مقاوم در برابر فشارهای وارده از سوی خاک قابلیت مدفون ساختن سپتیک تانک نیز هست.