فاضلاب چیست - تصفیه فاضلاب   

تصفیه آب و فاصلاب شاخه ای از مهندسی محیط زیست است. در همه ی جوامع، هم بصورت مایع و هم بصورت جامد، فضولاتی تولید میشود.بخش مایع این فاضلاب ، همان آب مصرفی جامعه است که طی کارهای مختلفی آلوده شده است. فاضلاب را میتوان از نظر منابع تولید گفت که در واقع ترکیبی از فضولات و مایع است که بوسیله آب از مناطق تاسیسات تجاری، تاسیسات صنعتی، اداری و مسکونی حمل شده و با آبهای سیلابها، آبهای سطحی و زیر زمینی ادغام شده است. اگر فاضلاب تصفیه نشده و جمع گردد تجزیه مواد آلی آن باعث تولید گازهای بد بوی زیادی میشودو همچنینی فاضلاب تصفیه نشده به طور معمول میکروارگانیسمهای بیماریزای فراوانی را دارا می باشد که در دستگاه گوارش انسان و برخی از فضولات یا فاضلاب صنعتی موجود است. فاضلاب علاوه بر اینها شامل برخی مواد مغذی که باعث تحریک رشد گیاهان آبزی است میباشد ویا ممکن است شامل ترکیبات سمی نیز باشد بنابراین بر اساس این دلایلی که ذکر شد فاضلاب باید در جوامع صنعتی از محل تولید انتقال پیدا کرده و دفع و تصفیه گردد که این کار هم ضروری است و هم جنبه اقتصادی و کسب درآمد را دارد در واقع هدف نهایی از کنترل فاضلاب حفاظت محیط زیست با رعایت اصول بهداشت عمومی، اقتصادی و.... است.

تصفیه فاضلاب:فاضلاب چیست-تصفیه فاضلاب

فاضلابی که از کارخانجات و مراکز جمعیتی جمع آوری میشور به منابع آب یا خاک بازگردانده میشود. روش های تصفیه فاضلاب که در آن حذف آلایند ها از طریق واکنشهای زیست شناسی و شیمیایی انجام میگیرد و فرآیند واحد تصفیه نیز نام دارد در حال حاضر، عملیات و فرآیند باهم ادغام شده و امروزه مراحل اولیه و نهایی تصفیه فاضلاب نامیده شده است.

تصفیه اولیه : در تصفیه اولیه برای جدا کردن مواد شناور و قابل ته نشینی موجود در فاصلاب از عملیات فیزیکی مثل: ته نشینی و آشغالگیری استفاده میشود.

تصفیه ثانویه: در تصفیه ثانویه برای جدا کردن مواد آلی بزرگ از فاضلاب از فرآیند زیست شناختی و شیمیایی استفاده میشود.

تصفیه نهایی: در تصفیه نهایی برای حذف کردن آلایندهایی مثل: نیتروژن و فسفر که مقدارشان در تصفیه ثانویه کاهش زیادی پیدا نکرده است از واحد اضافی عملیات و فرآوری استفاده میشود.

مقالات مرتبط
 • پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و … حائز اهمیت می باشد.شرکت آرکاگستر طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب و ارائه دهنده راهکارهای بیولوژیکی به منظور حل مشکلات ...

 • طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  کیفیت فاضلاب بیمارستانی شبیه به فاضلاب شهری میباشد فاضلاب بیمارستانی مواد عفونی و سمی نیز ممکن است داشته باشد فاضلاب بیمارستانی به دلیل استفاده زیاد از آب به صورت رقیق می ...

 • ویژگی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی

  عوامل متفاوتی در ساخت و طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی تاثیر گذار می باشد بنابراین قیمت پکیچ تصفیه فاضلاب نیز متغییر می باشد در ساخت پکیچ تصفیه فاضلاب باید به عوامل تاثیر گذار زیر توجه شود: ...

 • تصفیه فاضلاب انسانی به روش هوازی و بیهوازی

  برای حفاظت از محیط زیست و منابع زیستی ، جلوگیری از آلودگی آن ها و به دلیل محدودیت منابع آبی تصفیه فاضلاب انسانی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است یکی از....

 • آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

  آبیاري با فاضلاب تصفیه شده می تواندمنجر به خراب شدن ساختمان خاك نظیر از بین رفتن ثبات خاکدانه، کاهش هدایت هیدرولیکی خاك، سله بستن خاك، مسایل رواناب و فاضلاب های نامرغوب باعث کم شدن نفوذپذیري ...

 • تصفیه زیستی و روش های آن

  زمانی که تصفیه فیزیک جوابگو نباشد از تصفیه زیستی در حذف کردن آلاینده ها استفاده می شود تصفیه هوازی و بی هوازی از روش های تصفیه زیستی می باشد. تصفیه هوازی شامل 3 روش به شرح زیر می باشد ...

 • مشخصات کلی تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  در سال هاي اخیر استفاده از منابع آب زیر زمینی براي تامین آب شرب افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آلودگی ها و بروزآلودگی این ذخایر حیاتی و ورود فاضلاب هاي درمانی به آب ...

 • تصفیه فاضلاب به روش وتلند زیر سطحی

  یکی از منابع آلوده کننده محیط زیست و به خطر انداختن سلامت بشر فاضلاب شهری می باشد که هر سال هزینه زیادی رابرای اقتصاد کشورها وارد می کندمشکلات برخی ازسیستم های تصفیه...