فرايندهاي تصفيه فاضلاب   

مواد آلاینده از فاضلاب به روش های مختلفی حذف میشود که بر همین اساس میتوانیم بگوییم که تصفیه فاضلاب به سه روش اصلی تقسیم بندی میشود:

- روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب: در برخی موارد که برای حذف مواد آلاینده از فاضلاب، به یک فرآیند شیمیایی نیاز است از این روش استفاده میشود. این روش گاه بصوت غیر مستقیم و گاه مستقیم باعث جداسازی آلاینده ها از فاضلاب میشود. از همین رو به روش هایی که در آن از فرآیندهای شیمیایی استفاده میشود روشهای شیمیایی تصفیه فاضلاب گفته میشود.

برخی از روشهای شیمیایی تصفیه فاضلاب عبارت است از: ترسیب شیمیایی، اکسیداسیون، انعقاد و لخته سازی، تنظیم فرآیندهای تصفیه فاضلابPH

- روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب: برای تصفیه فاضلاب از میکروارگانیسم ها و فرآیندهای بیولوژیکی مرتبط با آنها از روش بیولوژیکی تصفیه فاصلاب استفاده میشود. میکروارگانیسم ها و بخصوص باکتری ها در هر شرایط از جمله با اکسیزن و بی اکسیزن قادر به ادامه حیات و فعالیت میباشند. به همین دلیل روش تصفیه فاضلاب بیولوژیکی به دو دسته تقسیم بندی میشود:

روش هوازی بیولوژیکی تصفیه فاضلاب : لجن فعال ، صافی های چکنده و RBC ، لجن فعال با هوادهی گسترده

روش بی هوازی بیولوژیکی تصفیه فاضلاب : UASB , ASBR

- روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب: برای جداسازی و حذف مواد آلاینده از نیروها و مکانیزم های فیزیکی از این روش استفاده میشود.

برخی از روشهای فیزیکی تصفیه فاضلاب عبارت است از: دانه گیری، آشغاگیری، فیلتراسیون، ته نشینی

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...