فرايندهاي تصفيه فاضلاب   

مواد آلاینده از فاضلاب به روش های مختلفی حذف میشود که بر همین اساس میتوانیم بگوییم که تصفیه فاضلاب به سه روش اصلی تقسیم بندی میشود:

- روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب: در برخی موارد که برای حذف مواد آلاینده از فاضلاب، به یک فرآیند شیمیایی نیاز است از این روش استفاده میشود. این روش گاه بصوت غیر مستقیم و گاه مستقیم باعث جداسازی آلاینده ها از فاضلاب میشود. از همین رو به روش هایی که در آن از فرآیندهای شیمیایی استفاده میشود روشهای شیمیایی تصفیه فاضلاب گفته میشود.

برخی از روشهای شیمیایی تصفیه فاضلاب عبارت است از: ترسیب شیمیایی، اکسیداسیون، انعقاد و لخته سازی، تنظیم فرآیندهای تصفیه فاضلابPH

- روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب: برای تصفیه فاضلاب از میکروارگانیسم ها و فرآیندهای بیولوژیکی مرتبط با آنها از روش بیولوژیکی تصفیه فاصلاب استفاده میشود. میکروارگانیسم ها و بخصوص باکتری ها در هر شرایط از جمله با اکسیزن و بی اکسیزن قادر به ادامه حیات و فعالیت میباشند. به همین دلیل روش تصفیه فاضلاب بیولوژیکی به دو دسته تقسیم بندی میشود:

روش هوازی بیولوژیکی تصفیه فاضلاب : لجن فعال ، صافی های چکنده و RBC ، لجن فعال با هوادهی گسترده

روش بی هوازی بیولوژیکی تصفیه فاضلاب : UASB , ASBR

- روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب: برای جداسازی و حذف مواد آلاینده از نیروها و مکانیزم های فیزیکی از این روش استفاده میشود.

برخی از روشهای فیزیکی تصفیه فاضلاب عبارت است از: دانه گیری، آشغاگیری، فیلتراسیون، ته نشینی

مقالات مرتبط
 • پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و … حائز اهمیت می باشد.شرکت آرکاگستر طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب و ارائه دهنده راهکارهای بیولوژیکی به منظور حل مشکلات ...

 • طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  کیفیت فاضلاب بیمارستانی شبیه به فاضلاب شهری میباشد فاضلاب بیمارستانی مواد عفونی و سمی نیز ممکن است داشته باشد فاضلاب بیمارستانی به دلیل استفاده زیاد از آب به صورت رقیق می ...

 • ویژگی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی

  عوامل متفاوتی در ساخت و طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی تاثیر گذار می باشد بنابراین قیمت پکیچ تصفیه فاضلاب نیز متغییر می باشد در ساخت پکیچ تصفیه فاضلاب باید به عوامل تاثیر گذار زیر توجه شود: ...

 • تصفیه فاضلاب انسانی به روش هوازی و بیهوازی

  برای حفاظت از محیط زیست و منابع زیستی ، جلوگیری از آلودگی آن ها و به دلیل محدودیت منابع آبی تصفیه فاضلاب انسانی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است یکی از....

 • آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

  آبیاري با فاضلاب تصفیه شده می تواندمنجر به خراب شدن ساختمان خاك نظیر از بین رفتن ثبات خاکدانه، کاهش هدایت هیدرولیکی خاك، سله بستن خاك، مسایل رواناب و فاضلاب های نامرغوب باعث کم شدن نفوذپذیري ...

 • تصفیه زیستی و روش های آن

  زمانی که تصفیه فیزیک جوابگو نباشد از تصفیه زیستی در حذف کردن آلاینده ها استفاده می شود تصفیه هوازی و بی هوازی از روش های تصفیه زیستی می باشد. تصفیه هوازی شامل 3 روش به شرح زیر می باشد ...

 • مشخصات کلی تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  در سال هاي اخیر استفاده از منابع آب زیر زمینی براي تامین آب شرب افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آلودگی ها و بروزآلودگی این ذخایر حیاتی و ورود فاضلاب هاي درمانی به آب ...

 • تصفیه فاضلاب به روش وتلند زیر سطحی

  یکی از منابع آلوده کننده محیط زیست و به خطر انداختن سلامت بشر فاضلاب شهری می باشد که هر سال هزینه زیادی رابرای اقتصاد کشورها وارد می کندمشکلات برخی ازسیستم های تصفیه...