اصلاح لجن در روش تصفیه بیولوژیکی فاضلاب   

- اصلاح لجن

بد از تصفیه پساب تولید شده در اثر استفاده از روشهای تصفیه فاضلاب فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی که برای کنترل آلودگی بود لجن های غیر آلی و آلی باقی میماند که دفع آنها بوسیله آبگیری خشک انجام میگیرد . لجن باقی مانده در تصفیه خانه ها حاوی ترکیب های سمی و خطرناک می باشد. انتخاب روش آبگیری از لجن به خصوصیاتی مثل حضور مواد آلی، مواد معدنی، دانه بندی و ... بستگی دارد .

روشهای آبگیری از لجن به شرح زیر میباشد:

روش آبگیری طبیعی: در روش آبگیری طبیعی لجن بوسیله هوا و یا تابش نور خورشید خشک میشود. به این صورت که لجن خیس بر روی بستری از ماسه به قطر 20الی 30 سانتی متر قرار داده میشود. در این روش آبگیری به زمین زیادی نیاز است و تابع آب و هوا نیز می باشد.اصلاح لجن در روش تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

روش الک: در روش الک از ماده منعقد کننده برای افزایش ذرات لجن استفاده میشود.

روش آبگیری مویین: در روش آبگیری موبین از اسفنج و دیگر ابزار که برای جذب آب به کار میرود برای کاهش حجم آب لجن استفاده میشود.

روش سانتریفوژ: در روش سانتریفوژ برای جدا کردن آب از لجن از نیروی سانتریفوژ استفاده میشود.

صاف کردن درخلاء: در این روش برای صاف کردن زیر فشار کم از پمپ خلاء استفاده میشود.

صاف کردن فشاری: در این روش برای جدا کردن آب از لجن ، لجن بوسیله کمپرسور، تحت فشار قرار میگیرد.

از موارد ذکر شده فوق روشهایی که بیشتر استفاده قرار میگیرد روش سانتریفوژ ، صاف کردن خلاء و صاف کردن فشاری است. چون کارایی خوبی برای جدا کردن آب از لجن با حجم زیاد دارند.

- دفع لجنهای آلی

برای دفع لجنهای آلی از سه روش زیر استفاده میشود: سوزاندن ، تخمیر متان ، کمپوست کردن استفاده میشود.

- دفع لجنهای غیرآلی

روش مشخصی برای دفع لجن غیر آلی مطرح نشده است این لجن ها خیلی خطرناک هستند و احتمالا روش دفع لحنهای غیر آلی استفاده مجدد آنها در صنایع است.