مراحل تصفیه فاضلاب   

آشغالگیری : فاصلاب ورودی با عبور از آشغالگیری وارد پکیج تصفیه فاضلاب میشود که این مرحله با کاهش مکانیکی مواد جامد به قسمت هوادهی کمک میکند.

دیفیوزر هوادهی : وقتی که پساب وارد مخزن هوادهی شد، جریان تصفیه نشده با توده ی فعالی که در همه جای مخزن در حال فعالیت است مخلوط شده و با دیفیوزرها در کنار هم با آرایش خاصی قرار میگیرند طوری که نواحی مرده داخل مخزن به حداقل میرسد. دیفیوزرها در کف مخزن به یک سیستم بلوتری مرکزی متصل میشوند که باعث بوجود آمدن اختلاط مناسب و رساندن هوا به مبکروارگانیسمها میشود.

مراحل تصفیه فاضلاب   ته نشینی فاضلاب : اکسیژن انتقال یافته به فاضلاب بوسیله دیفیوزرها همراه با عمل چرخش ، یک محیط اکسیژن را برای میکروارگانیسمها فراهم میکند تا فاضلاب به کربن دی اکسید ، آب و لجن تبدیل شود که پس از هوادهی فاضلاب به یک مخزن ته نشینی که به شکل قیف است هدایت میشود. طراحی اندازه و ابعاد مخزن ته نشینی بر اساس متوسط جریان 24 ساعته در نظر گرفته میشود.

  برگشت لجن فعال : در طول 24 ساعته لجن تشکیل شده در قسمت پایین این مخزن انباشته میشود و پمپ های هوا با قابلیت پمپاژ مناسب برای بازگرداندن این مواد جامد به عنوان لجن فعال به محفظه هوادهی به منظور حداکثر بهره وری    فرآیند بیولوژیکی استفاده میشود.

  تصفیه لجن و گندزدایی فاضلاب: در صورت لزوم ، لجن مازاد به مخزن هاضم لجن برای تصفیه و کاهش هدررفت منتقل میشود. آب تصفیه شده قبل از تخلیه ، از مرحله ته نشینی به مرحله ضدعفونی هدایت میشود تا از طریق کلر یا اشعه ماوراء بنفش تصفیه کامل گردد.

  فیلتر شنی : فیلتر شنی اضافی هم برای مواقعی که کیفیت بالاتری از پساب نیاز باشد، استفاده میشود.

مقالات مرتبط
 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...

 • پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و … حائز اهمیت می باشد.شرکت آرکاگستر طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب و ارائه دهنده راهکارهای بیولوژیکی به منظور حل مشکلات ...

 • طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  کیفیت فاضلاب بیمارستانی شبیه به فاضلاب شهری میباشد فاضلاب بیمارستانی مواد عفونی و سمی نیز ممکن است داشته باشد فاضلاب بیمارستانی به دلیل استفاده زیاد از آب به صورت رقیق می ...

 • ویژگی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی

  عوامل متفاوتی در ساخت و طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی تاثیر گذار می باشد بنابراین قیمت پکیچ تصفیه فاضلاب نیز متغییر می باشد در ساخت پکیچ تصفیه فاضلاب باید به عوامل تاثیر گذار زیر توجه شود: ...

 • تصفیه فاضلاب انسانی به روش هوازی و بیهوازی

  برای حفاظت از محیط زیست و منابع زیستی ، جلوگیری از آلودگی آن ها و به دلیل محدودیت منابع آبی تصفیه فاضلاب انسانی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است یکی از....

 • آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

  آبیاري با فاضلاب تصفیه شده می تواندمنجر به خراب شدن ساختمان خاك نظیر از بین رفتن ثبات خاکدانه، کاهش هدایت هیدرولیکی خاك، سله بستن خاك، مسایل رواناب و فاضلاب های نامرغوب باعث کم شدن نفوذپذیري ...

 • تصفیه زیستی و روش های آن

  زمانی که تصفیه فیزیک جوابگو نباشد از تصفیه زیستی در حذف کردن آلاینده ها استفاده می شود تصفیه هوازی و بی هوازی از روش های تصفیه زیستی می باشد. تصفیه هوازی شامل 3 روش به شرح زیر می باشد ...

 • مشخصات کلی تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  در سال هاي اخیر استفاده از منابع آب زیر زمینی براي تامین آب شرب افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آلودگی ها و بروزآلودگی این ذخایر حیاتی و ورود فاضلاب هاي درمانی به آب ...