مراحل تصفیه فاضلاب   

آشغالگیری : فاصلاب ورودی با عبور از آشغالگیری وارد پکیج تصفیه فاضلاب میشود که این مرحله با کاهش مکانیکی مواد جامد به قسمت هوادهی کمک میکند.

دیفیوزر هوادهی : وقتی که پساب وارد مخزن هوادهی شد، جریان تصفیه نشده با توده ی فعالی که در همه جای مخزن در حال فعالیت است مخلوط شده و با دیفیوزرها در کنار هم با آرایش خاصی قرار میگیرند طوری که نواحی مرده داخل مخزن به حداقل میرسد. دیفیوزرها در کف مخزن به یک سیستم بلوتری مرکزی متصل میشوند که باعث بوجود آمدن اختلاط مناسب و رساندن هوا به مبکروارگانیسمها میشود.

مراحل تصفیه فاضلاب   ته نشینی فاضلاب : اکسیژن انتقال یافته به فاضلاب بوسیله دیفیوزرها همراه با عمل چرخش ، یک محیط اکسیژن را برای میکروارگانیسمها فراهم میکند تا فاضلاب به کربن دی اکسید ، آب و لجن تبدیل شود که پس از هوادهی فاضلاب به یک مخزن ته نشینی که به شکل قیف است هدایت میشود. طراحی اندازه و ابعاد مخزن ته نشینی بر اساس متوسط جریان 24 ساعته در نظر گرفته میشود.

  برگشت لجن فعال : در طول 24 ساعته لجن تشکیل شده در قسمت پایین این مخزن انباشته میشود و پمپ های هوا با قابلیت پمپاژ مناسب برای بازگرداندن این مواد جامد به عنوان لجن فعال به محفظه هوادهی به منظور حداکثر بهره وری    فرآیند بیولوژیکی استفاده میشود.

  تصفیه لجن و گندزدایی فاضلاب: در صورت لزوم ، لجن مازاد به مخزن هاضم لجن برای تصفیه و کاهش هدررفت منتقل میشود. آب تصفیه شده قبل از تخلیه ، از مرحله ته نشینی به مرحله ضدعفونی هدایت میشود تا از طریق کلر یا اشعه ماوراء بنفش تصفیه کامل گردد.

  فیلتر شنی : فیلتر شنی اضافی هم برای مواقعی که کیفیت بالاتری از پساب نیاز باشد، استفاده میشود.

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...