پکیج تصفیه فاضلاب (پساب)   

پکیج تصفیه فاضلاب که با استفاده از تکنولوژی های مدرن و به منظور تصفیه فاضلاب های بیمارستانها ، شهرک های مسکونی، کارخانجات و … استفاده میشود و روشی پیش ساخته و پیش مهندسی شده ای است که پساب ویا فاضلاب بوسیله فرایندهای مختلف در آن تصفیه میشود. این سیستم بصورت فشرده است و فضای کمی را اشغال میکند بهره برداری آسان است و هزینه مقرون به صرفه ای را نیز برای مشتریان به ارمغان می آورد. دستگاه تصفیه فاضلاب به عنوان یک سیستم موثر در تصفیه فاضلاب سابقه استثنائی دارد چون فضای کمتری را نسبت به دیگر روش های اجرایی تصفیه خانه فاضلاب دارد. برای بهره برداری از پکیج تصفیه فاضلاب، از قواعد فرآیند هوادهی گسترده استفاده میشود. این سیستم تصفیه فاضلاب را با بوجود آوردن یک سطح اکسیژن و تلاطم مناسب، شرایط را برای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ( به منظور رساندن آن به استاندارد خروجی فاضلاب ) فراهم می کند. طراحی تصفیه خانه فاضلاب مانند تعیین حجم هوادهی برای فاضلاب، تعیین اندازه های مخازن هوادهی، واحد گندزدایی و ته نشینی بر اساس نیاز مشتری طراحی شده و در قالب پکیج تصفیه فاضلاب ارائه میشود و قابلیت طراحی در رنج های مختلف را نیز دارا میباشد.

مزایای استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب:پکیج تصفیه فاضلاب

- نسبت به تصفیه خانه بتنی مصرف انرژی پایین تری دارد.

- حجم کم و شکل ظاهری مناسبی دارد.

- بهره برداری و نگهداری از آن آسان است.

- قابل حمل و جابجایی است.

- در صورت تغییرات قابلیت ارتقاء را نیز دارد.