موارد کاربرد و واحد های مختلف پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن   

تصفیه خانه‌های فاضلاب به طور گسترده جهت تصفیه فاضلاب مناطق شهری و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان پساب تولیدی از چند لیتر تا چندین میلیون مترمکعب در شبانه روز متغیر می باشد که پکیج پلی اتیلن پیش ساخته قابل حمل برای حجم های کم ساخته شده است و بر اساس شرایط پروژه ها به روش های مختلف و با مصالح مختلف قابل اجراست. این سیستم برای حجم‌هایی حدود ۱۰۰ مترمکعب بر شبانه روز به صورت پکیج یکپارچه و ابعاد بزرگتر به صورت مدولار قابل اجرا می‌باشد و به دلیل استفاده از مصالح پلی اتیلن در این پکیج، عمر آن افزایش پیدا کرده است. این پکیج ها با راندمان تصفیه بسیار بالا ، فاضلاب را به یک آب مناسب جهت تخلیه به محیط زیست یا استفاده مجدد جهت مصارف کشاورزی تبدیل می‌کنند.

موارد کاربرد :سپتیک تانک

پکیج های تصفیه پلی اتیلن بر اساس کیفیت پساب تولیدی طراحی و اجرا می گردد.

پساب های تولیدی به دو دسته تقسیم بندی میشوند :

پساب های بهداشتی-انسانی : این پساب ها شامل فاضلاب های ادارات ، جوامع شهری و روستایی ، مناطق تفریحی ، ویلاها وکمپ های مسکونی می باشد.

پساب های صنعتی : این پساب ها شامل فاضلاب واحدهای صنایعی مثل : غذایی ، دارو سازی ، شیمیایی ، الکترونیکی ، فولادی ، ریسندگی ، اتومبیل سازی و ... می باشد که به طور معمول آلودگی بیشتری نسبت به فاضلاب های بهداشتی دارند.

واحدهای مختلف :

واحد متعادل کننده: در این واحد پساب جمع آوری شده از منابع تولید ابتدا در یک واحد متعادل کننده با هم مخلوط می‌شود. این واحد به عنوان ایستگاه پمپاژ نیز مورد استفاده قرار می گیرد و عملیات پمپاژ و انتقال فاضلاب به محل ورودی پکیج نیز بر عهده همین واحد است. از یک واحد آشغالگیر نیز برای حذف آشغال و ذرات درشت دانه میتوان استفاده کرد. قابل حذف بودن واحد متعادل در بسیاری از طرح ها امکان پذیر است و پساب بعد از آشغالگیری به یک واحد انوکسیک منتقل شده و با پایین نگه داشتن سطح اکسیژن، یون نیترات، شکسته شده و به گاز نیترون تبدیل میشود و بعد از واحد انوکسیک به راکتور بیولوژیکی منتقل میشود.

واحد هوادهی: در این واحد با اکسیژن دهی به فاضلاب و استفاده ازمدیاهای چسبیده میکروارگانیسم ها رشد کرده و توده لجن تشکیل می‌شود و این توده ی لجن از مواد غذایی فاضلاب استفاده میکند و باعث کاهش بار آلودگی پساب می‌شود.

واحد ته‌ نشینی: در این واحد توده‌های لجن که تشکیل شد با کمک پمپ‌های مناسب به واحد هوادهی بازگشت داده می‌شود. و لجن مازاد نیز به واحد هضم لجن منتقل می‌شود.

واحد ضدعفونی کننده: پساب خروجی از واحد ته‌نشینی جهت استریل شدن و حذف میکروب‌های باقی مانده ،کلر زنی یا ازن زنی و یا در تماس با اشعه یو وی قرار داده می‌شود تا آماده تخلیه به محیط زیست گردد.پساب خروجی از این پکیج ها در محدوده استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست است.