پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی-انسانی   

مجتمع های مسکونی که به تصفیه خانه ها ی شهری وصل نیستن و یا خدمات رسانی دولت به آنها سخت و یا شامل هزینه بالاست مشکلاتی را در تصفیه کردن فاضلاب بوجود می آورد. برای به صرفه بودن بهتر است از پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال استفاده شود. فاضلاب بهداشتی صنعتی حامل زیادی از مواد جامد معلق و مواد عالی است و همچنین مواد شیمیایی و پاتوژن های فراوانی که با سلامتی انسان و محیط سازگار نیست ولی این بر اساس درخواست کارفرمایان و طبق ظرفیت خواسته شده به روشهای هوازی و بی هوازی طراحی میشود. فاضلاب بهداشتی صنعتی همچنین محلول بعضی از عناصر مثل فسفرو نیترات میباشد. سیستم های پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به واحدهای کوچک تصفیه ای گفته میشود که برای تصفیه فاضلاب بهداشتی در حجم های گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند. زیرا در ساخت سیستم های تصفیه فاضلاب بهداشتی که فاضلاب آنها کم می باشد ساخت اینگونه سیستم های از کاربری بالایی برخوردار می باشند. در اینگونه سیستم ها همه واحد ها بصورت جداگانه و به صورت مستقل و قابل دسترس اپراتور طراحی و اجرا میشوند. آسانترین روش، روش لجن فعال است که با کیفیت ترین پساب خروجی را ایجاد می نماید. به دلیل عدم بوی بد و نامطبوع در پکیج تصفیه فاضلاب انسانی این روش به سایر روش ها ارجعیت دارد .

روش های مخلتف در پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی با استفادده از لجن فعال عبارت است از:

پکیج تصفیعه فاضلاب بهداشتی-انسانی

- هوادهی گسترده یا EAAS : فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده نوع اصلاح شده ای از فرآیند لجن فعال است. در اين فرآیند مخزن ته­ نشینی اولیه حذف شده و با افزايش زمان ماند هیدرولیکی و سن لجن و كاستن از مقدار بارگذاري آلي سيستم، مقدار لجن توليدي به صورت قابل ملاحظه­ اي كاهش مي­ يابد. اين تغيير باعث مي­ شود كه حجم مخزن هوادهي حدود 2 تا 4 برابر بيشتر از فرآیند لجن فعال متعارفي باشد كه بدين سبب مقاومت سيستم نسبت به تغييرات كيفي و كمي فاضلاب ورودي افزایش مي­ يابد. همچنین زمان ماند بالا در این فرآیند باعث می­ شود که حجم لجن تولیدی به مقدار قابل ملاحظه­ ای از فرآیند لجن فعال متعارفی کمتر باشد. چون از فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده بیشتر برای جوامع کوچک استفاده می­ شود و از طرفی در این موارد نوسانات حجم فاضلاب ورودی نسبتاً زیاد است، لذا مخزن ته­ نشینی ثانویه با بارگذاری کمتری طراحی می­ گردد. به عبارت دیگر مخزن ته­ نشینی ثانویه در این فرآیند مقداری بزرگتر از دیگر فرآیندهای لجن فعال است.

- رشد چسبنده یا IFAS : ازاین فرایند تصفیه فاضلاب ، بطور معمولی جهت جدا سازی آلی موجود درفاضلاب ونیز به منظور تبدیل آمونیوم به نیترات در تصفیه فاضلاب استفاده میشود .

- رشد چسبنده یا SBR: این واحد از یک راکتور پر و خالی شونده تشکیل شده که در آن اختلاط کامل صورت می گیرد و علاوه بر آن هوادهی و ته نشینی که بعد از مرحله واکنش می باشد،در یک تانک انجام می شود. در تمام سیستمهای SBR عمل تصفیه در قالب 5 مرحله بصورت متوالی انجام می شود. در مورد فاضلابهای با جریان دائمی، حداقل به 2 تانک نیاز است تا زمانی که یک تانک در حال پرشدن است، تانک دیگر در حال انجام مرحله تصفیه باشد.

- بستر متحرک یا MBBR: این روش جزء سیستمهای رشد چسبیده می باشد. این روش برمبناي هضم هوازي فاضلاب خام استحصال مي شود. به فاضلاب خام ورودي در بخش هوادهي به طور مداوم اكسيژن منتقل مي شود و لجن فعال حاصل از واكنشهاي بيوشيميايي در بخش ته نشيني رسوب خواهد نمود. در انتهاي فرآيند به منظور ضد عفوني كردن به فاضلاب تصفيه شده در واحد کلرزنی، محلول كلر تزريق مي گردد. لجن فعال سيكل بيولوژيكي پس از يك مرحله تغلیظ آبگيري شده و مي تواند دفع شده و یا به عنوان كود کشاورزی مورد استفاده قرار گيرد. آب ناشي از مرحله تغليظ و آبگیری لجن كه حاوي مواد مغذي جهت رشد و تكثير ميكروارگانيسمهاي بخش هوادهي است، به ابتدای سیستم برگشت داده مي شود.