مراحل مختلف پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی   

مراحل مختلف پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتیفرآیند پکیج تصفیه فاضلاب به روش بهداشتی طبق مراحل زیر انجام میگیرد:

- آشغالگیر پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی: در این مرحله ذرات درشت و بزرگ فاضلاب حذف میشود و این کار باعث افزایش راندمان پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی در مراحل بعد میگردد.

- متعادل سازی پکیج تصفیه فاضلاب بهاشتی: فاضلابی که در طول روز وارد پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی میشود از لحاظ غلظت آلاینده ها ، دبی و مواردی مثل اینها متفاوت است و نمیتوان برای پاسخگویی به هر کدام از آنها نمیتوان پکیج بهداشتی جداگانه طراحی کرد برای رفع این مشکل، متعادل ساز ها در ابتدای مسیر پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به عنوان محلی برای جمع آوری و ذخیره سازی فاضلاب و رسیدن به پارامتر های میانگین در طول روز قرار گرفته اندو فراآیند تصفیه فاضلاب بهداشتی تنها با یک پکیج انجام میگیرد.

- حوضچه هوادهی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی: اکسژن محلول در فاضلاب برای تکثیر و رشد میکروارگانیسم ها علاوه بر مواد آلی لازم است اما در فاضلاب محود است به همین دلیل هوادهی فاضلاب از طریق پمپ های بلویری تولید شده و از طریق دیفیوزرها نصب شده در کف پکیج تصفیه فاضلاب انتقال میابد. دیفیوزرهای حباب ریز از یک قاب نگهدارنده محکم از جنس پلی پروپلین و یک غشاء لاستیکی قابل انعطاف از جنس EPDM که روزنه های ریزی را جهت عبور حباب های هوا دارا میباشند تشکیل میشود. دیفیوزهایی استفاده شده در این پکیج نیز از نوع حباب ریزو درشت هستند چون هم راندمان انتقال اکسیژن، به آب را افزایش میدهند و هم کار آمدترین نوع دیفیوزرها هستند.

- حوضچه ته نشینی ثانویه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی: فاضلاب به مدت 4 الی 8 ساعت در این مرحله قرار میگیرد. فاضلاب تصفیه شده به قسمت کلر زنی سیستم تصفیه منتقل میشود و لجن مازاد هم به مخزن نگهداری لجن در پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انتقال میابد. برای هر چه بهتر انجام شدن فرآیند تصفیه فاضلاب بهتر است شکل هندسی مخزن ته نشینی بصورت قیفی باشد.

- هاضم لجن پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی: لجن مازاد مرحله ته نشینی ثانویه وارد سیستم هاضم لجن میشود و پس از انجام عملیات هضم، دفع بهداشتی آن انجام میگیرد.

کلر زنی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی: فاضلاب، با استفاده از کلر مایع یا پرکلرین به منظور حذف ارگانیسمها و گندزدایی ، کلر زنی میشوند و در نتیجه فاضلاب تصفیه شده بوسیله پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی خارج میشود.