تصفیه فاضلاب انسانی   

باتوجه به کاهش ریزش های جوی و رشد روز افزون جمعیت شهری وهمچنین شرایط اقلیمی کشور بخش اعظمی از کشور از کمبود آب برای مصارف شرب و کشاورزی در بحران به سر می برند برهمین اساس بخش اعظمی از فاضلاب ها توسط خود انسان تولید می شود نیاز به تصفیه دارد تا این بخش از بحران جبران شود.در سالهای اخیر به دلیل کاهش سطح سفره های زیرزمینی و همچنین سفره های سطحی که در نتیجه افزایش ساخت و ساز شهری صورت گرفته است تصفیه فاضلاب انسانی می تواند به عنوان یک منبع مهم و جدید ازاهمیت ویژه ای برخوردار شود.فاضلاب های انسانی به دلیل وجود موادآلی و پاتوژن ها در صورتی که در محیط زیست تخلیه شوند میتواند باعث ایجاد بوی بد ،انتشار بیماری های واگیر دار و کاهش اکسیژن در آب ها شود.

اطلاعات مربوط به ویژگی های زمین شناسی و وضعیت آبها و همچنین هواشناسی منطقه در طراحی سیستم تصفیه فاضلاب انسانی جمع آوری و مورد بررسی قرار می گیرد.لجن فعال ازجمله فرایند های تصفیه فاضلاب انسانی می باشد .تصفیه از نوع لجن فعال براساس مولفه های موجود و ویژگی های فاضلاب مانند TssوcodوBod طراحی می شود.

3 روش تصفیه فاضلاب انسانی

گاهی در اکثر تصفیه خانه ها جهت تصفیه کامل فاضلاب ها از روش واحد عملیاتی و واحد فرایندی که ترکیبی از این 3 روش است استفاده می کنند.

روش شیمیایی: در این روش از تصفیه فاضلاب انسانی جهت جدا کردن و تبدیل مواد آلی از افزودنیهای شیمیایی استفاده می کنند.همچنین این روش هزینه بیشتری دارد و نسبت به روش فیزیکی پچیده تر می باشد.

روش فیزیکی: این روش یکی از متداولترین روش در تصفیه فاضلاب انسانی می باشد که شامل فیلتراسیون، آشغالگیری، ته نشینی ، دانه گیری می باشد.

روش بیولوژیکی:در این روش از تصفیه فاضلاب انسانی میکرو ارکانیسم ها نقش مهمی دارد این روش بدلیل هزینه کمتری که دارد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

پکیچ تصفیه فاضلاب انسانی

به مجمموعه ای که بصورت پیش ساخته و یکجا در کارگاه ها ساخته شده و نصب میگردد و تصفیه فاضلاب انسانی چون توالت ها،سرویس های بهداشتی و ... را بر عهده دارد دستگاه پکیچ تصفیه فاضلاب انسانی گفته می شود.این دستگاه با هدف کاهش میزان TsوcodوBodازطریق بی هوازی و هوازی طراحی می شود.استفاده از پکیچ تصفیه فاضلاب انسانی مزایایی دارد که درزیر به آن اشاره می کنیم:

قابل استفاده در فضا و محیط بستهتصفیه فاضلاب انسانی

قابل حمل بودن

کم اشغال کردن محیط

خروجی استاندارد وخوب

پایین بودن هزینه ساخت

ظرفیت قابل ارتقا

راهبری ونصب راحت

مصرف بهینه انرژی

ابعاد پکیچ تصفیه فاضلاب انسانی : به دلیل مسایل حمل و نقلی این پکیچ ها محدودیت ابعادی دارند.که در حجمهای بالای فاضلاب یا باید دستگاه بصورت یکجا ساخته شود یا به تعداد دستگاهها افزوده شود. حداکثر ارتفاع ترافیکی برای این پکیچ ها 3 متر و وعرض 3 متر می باشد.و 12متر طول محدود می شود.قبل از طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب انسانی نیاز به گزارش و بازدید از موقعیت نصب پکیچ دارد.

قیمت و هزینه پکیچ فاضلاب انسانی:استفاده از آهن کشی و ضخامت ورق در قیمت پکیچ تصفیه انسانی نقش اساسی دارد. معمولا قیمت پکیچ ها با توجه به جنس، ظرفیت و متریال،محل نصب وحجم فاضلاب انسانی متفاوت خواهد بود.برای مثال پکیچ تصفیه فاضلاب انسانی و خانگی برای هرمتر مکعب برابر با 2 میلیون تومن می باشد. این قیمت ها همچنین براساس تجهیزات و نوع آن متفاوت خواهد بود.