تعریف و مشخصات تصفیه فاضلاب خانگی   

فاضلاب تولید شده دستگاه های بهداشتی چون توالت ، شستشوی بخش های مختلف خانه، ماشین لباسشویی ، ظرف شویی و ...را فاضلاب خانگی می گویند فاضلاب فروشگاه ها ، مغازه ها ،رستورا ن ها و ... در شبکه فاضلاب خانگی جمع آوری می شود.

فاضلاب خانگی با فاضلاب صنعتی دارای تفاوت هایی است که در زیر به چند مورد آن اشاره شده است:

- در فاضلاب صنعتی میکرو ارگانیسم کمتری موجود می باشد.

- در فاضلاب صنعتی ترکیبات سمی و آلاینده های شیمیایی و فلزات سنگین امکان پذیر می باشد.تعریف و مشخصات تصفیه فاضلاب خانگی

- در فاضلاب صنعتی خوردندگی بیشتری وجود دارد.

- خاصیت اسیدی یا قلیایی فاضلاب صنعتی بیشتر است.

- طراحی و نصب فاضلاب خانگی هزینه کمتری در بر دارد.

 ویژگی های مثبت پکیچ تصفیه فاضلاب خانگی

- برای بهره برداری به استخدام افراد متخصص نیاز نمی باشد.

- نسبت به بقیه تصفیه خانه ها نگهداری و تعمیر آن کم هزینه می باشد.

- حمل و نقل آن سبک بوده و نصب آن آسان می باشد.

- از پساب خروجی آن برای مصارف گوناگون استفاده می شود.

- رفع خطر برای سلامت انسان و محیط زیست بخاطر خروجی مطابق با استاندارد.

سیستم های تصفیه فاضلاب شهری

آشغالگیری

متداولترین آشغالگیری ، آشغالگیری درشت در حدود 6 تا 150 میلی متر و و آشغالگیری درشت کوچکتر از 6 میلی متر می باشد.واحد آشغالگیری اولین واحد عملیاتی در تصفیه خانه می باشد.این سیستم بمنظور حذف ذرات بزرگ ورودی به تصفیه خانه انجام می گیرد. آشغال گیری در دهانه درشت برای حفظ کردن بخش های مختلف تصفیه خانه انجام میگیرد ازجمله برای محافظت از بخش هایی چون پمپ ها ،خطر گرفتگی لوله ها.

دانه گیر

موادی چون تفاله های چایی،فیلترسیگار، خرده سنگ ها و...که قابل تجزیه بیولوژیک نمی باشد.عدم حذف این مواد مشکلاتی را در واحدهای بی هوازی، هوادهی درنتیجه تجمع ایجاد می کند. دانه گیری با هدف جلوگیری از گرفتگی لوله و کانال هاو حفاظت تجهیزات و جلوگیری از فرسایش و همچنین ممانعت از زیاد شدن لجن اولیه و ثانویه و کاهش بوی بد انجام میگیرد.

مقالات مرتبط
 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...

 • پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و … حائز اهمیت می باشد.شرکت آرکاگستر طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب و ارائه دهنده راهکارهای بیولوژیکی به منظور حل مشکلات ...

 • طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  کیفیت فاضلاب بیمارستانی شبیه به فاضلاب شهری میباشد فاضلاب بیمارستانی مواد عفونی و سمی نیز ممکن است داشته باشد فاضلاب بیمارستانی به دلیل استفاده زیاد از آب به صورت رقیق می ...

 • ویژگی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی

  عوامل متفاوتی در ساخت و طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی تاثیر گذار می باشد بنابراین قیمت پکیچ تصفیه فاضلاب نیز متغییر می باشد در ساخت پکیچ تصفیه فاضلاب باید به عوامل تاثیر گذار زیر توجه شود: ...

 • تصفیه فاضلاب انسانی به روش هوازی و بیهوازی

  برای حفاظت از محیط زیست و منابع زیستی ، جلوگیری از آلودگی آن ها و به دلیل محدودیت منابع آبی تصفیه فاضلاب انسانی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است یکی از....

 • آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

  آبیاري با فاضلاب تصفیه شده می تواندمنجر به خراب شدن ساختمان خاك نظیر از بین رفتن ثبات خاکدانه، کاهش هدایت هیدرولیکی خاك، سله بستن خاك، مسایل رواناب و فاضلاب های نامرغوب باعث کم شدن نفوذپذیري ...

 • تصفیه زیستی و روش های آن

  زمانی که تصفیه فیزیک جوابگو نباشد از تصفیه زیستی در حذف کردن آلاینده ها استفاده می شود تصفیه هوازی و بی هوازی از روش های تصفیه زیستی می باشد. تصفیه هوازی شامل 3 روش به شرح زیر می باشد ...

 • مشخصات کلی تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  در سال هاي اخیر استفاده از منابع آب زیر زمینی براي تامین آب شرب افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آلودگی ها و بروزآلودگی این ذخایر حیاتی و ورود فاضلاب هاي درمانی به آب ...