تصفیه زیستی و روش های آن   

زمانی که تصفیه فیزیکی جوابگو نباشد از تصفیه زیستی در حذف کردن آلاینده ها استفاده می شود تصفیه هوازی و بی هوازی از روش های تصفیه زیستی می باشد.

تصفیه هوازی شامل 3 روش به شرح زیر می باشد:

- وارد کردن فاضلاب ها به رودخانه ها (تصفیه بیولوژیک طبیعی)

- پخش کردن فاضلاب در زمین ( روش نیمه مصنوعی )

- استفاده از صافی چکننده و لجن فعال(روش مصنوعی)

روش طبیعی تصفیه فاضلاب

از جمله روش های طبیعی تصفیه فاضلاب که فاضلاب در زمین بصورت آرام یا سریع جذب شده و توسط تالاب یا وتلند ها تصفیه انجام می گیرد تالاب ها به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شود تالاب طبیعی توسط گیاهانی چون نی به صورت کنترل نشده کار تصفیه را انجام می دهند که برای اجماعات کوچک مناسب می باشد ولی تالاب مصنوعی ساخت بشر می باشد که از هزینه کمتری برای تصفیه فاضلاب برخوردار می باشد این تالاب ها به گیاهان مناسب با محیط ، جریان سطحی و زیر سطحی ، جریان میکروبی هوازی و بیهوازی و بستر برای نگه داری نیاز دارد.تالاب مصنوعی خود به دو دسته سطحی و زیر سطحی تقسیم بندی می شود. که در تالاب با جریان سطحی : سطح فاضلاب در تماس با هوا می باشد و از شرایط محیطی چون آب و خاک و هوا برای رشد گیاه بهره میگیرد .تالاب زیر سطحی : گیاهان موجود در تالاب نقش اکسیژن رسانی را دارند در این روش تصفیه بیشتری نسبت به روش سطحی انجام می گیرد.

وتلند های مصنوعی علاوه بر این موارد دارای ویژگی های زیر می باشد:تصفیه زیستی و روش های آن

- در تعمیرات به وسایل و تحهیزات زیادی نیاز ندارد.

- به انرژی کمتری نیاز دارد.

- در مکان های دارای فاضلاب امکان تاسیس دارد.

- به نیرو های متخصص و مجرب نیاز ندارد.

- هزینه کارگری آن کمتر و پایین تر می باشد.