آبیاری با فاضلاب تصفیه شده   

آبیاري با فاضلاب تصفیه شده می تواندمنجر به خراب شدن ساختمان خاك نظیر از بین رفتن ثبات خاکدانه، کاهش هدایت هیدرولیکی خاك، سله بستن خاك، مسایل رواناب و فاضلاب های نامرغوب باعث کم شدن نفوذپذیري خاك و تغییر ویژگی های شیمیایی خاك شده و درآخر منجر به کم شدن محصول و غیرقابل استفاده شدن زمین هاي کشاورزي می شود از جمله دلایل کاهش محصول می توان به شور و قلیایی بون خاک اشاره کرد که از نفوذ آب به زمین جلوگیری می کند. وجود عواملی چون کاهش تهویه ، تراکم خاک، وجود عوامل سنگین چون فلزات در خاک باعث تغییر خصوصیات خاک می شود. آب وهوای منطقه و نوع خاك و گیاه نقش مهمی در چگونگی استفاده از فاضلاب دارد.

استفاده از فاضلاب تصفیه نشده در کشاورزي و اثرات آن

از گذشته دور ، از فاضلاب تصفیه نشده در بخش کشاورزي درکل دنیا بخصوص در کشورهاي کمتر توسعه یافته در حواشی شهرها و مناطق روستایی استفاده می شد از فضولات انسانی براي آبیاري زمین های کشاورزی در کشورهایی چون چین، هند، ویتنام ، افریقا و امریکاي جنوبی استفاده می شد استفاده از فاضلاب تصفیه نشده برای انسان خطرناک می باشد درزیر به چند نمونه ازاین خطرات اشاره شده است:

خطرات بهداشتی فاضلاب تصفیه نشده

فاضلاب تصفیه نشده دارای عوامل بیماریزا می باشد که ممکن است برای مدت طولانی در محیط باقی بماند وبه انسان سرایت کند غلظت فاضلاب ها نیز از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت می باشد از مهمترین این بیماری ها می توان به اسهال و بیماری کرم شلاقی اشاره کرد که در کشورهای چون پاکستان که بیشتر از فاضلاب تصفیه نشده استفاده می کنند شایع می باشد فاضلاب شهری چنانچه دارای فضولات انسانی باشد علاوه بر عوامل بیماری زا باعث الودگی آب و خاک و تولید بو نیز می شود.

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...