تصفیه فاضلاب انسانی به روش هوازی و بیهوازی   

برای حفاظت از محیط زیست و منابع زیستی ، جلوگیری از آلودگی آن ها و به دلیل محدودیت منابع آبی تصفیه فاضلاب انسانی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است یکی از مهمترین وظایفی که تصفیه خانه های فاضلاب برعهده دارند تصفیه فاضلاب انسانی می باشددر فرایند تصفیه فاضلاب انسانی باید به مواردی چونتصفیه فاضلاب انسانی به روش هوازی و بیهوازی

- حجم فاضلاب انسانی

- کیفیت فاضلاب انسانی ، توجه شود.

روش هوازی: به روش هایی که از فرآیندهای هوازی در آنها استفاده می شود، روش های بیولوژیکی هوازی گفته می شود در این روش ، تصفیه به کمک اکسیژن انجام می گیرد در تصفیه کامل تقریبا 90 درصد5BOD کاهش می یابد اما در تصفیه ناقص در حدود کمتراز 80 درصد کاهش می یابد در روش هوازی به افراد متخصص و هزینه زیادی نیاز می باشد از این روش بیشتر در شهرهای بزرگ استفاده می شود. . روش لجن فعال، لجن فعال به هوادهی گسترده، RBC، SBR، MBR نمونه هایی از روش بیولوژیکی می باشند.

روش بی هوازی : در این روش اکسیژن به فاضلاب نمی رسد و باکتری ها بی هوازی شروع به فعالیت می کنند در روش بی هوازی باکتری ها اکسیژن مورد نیاز خودرا ازتجزیه مواد آلی در فاضلاب بدست می آورند. روش UASB، FBR، ASBR نمونه های از روش بی هوازی می باشند. . در مراحل تصفیه بیهوازی كنترل عواملی چون درجه حرارت، PH محیط، درصد پروتئین ها و كربوهیدرات ها، چربی فاضلاب، اندازه ذرات معلق و غلظت آمونیاك باید مورد توجه قرار گیرد. در روش تصفیه بیهوازی (مانند راکتورهای UASB ، FBR ، فیلترهای بیهوازی و فرآیند تماس بیهوازی) تجزیه مواد آلی كندتر از روشهای هوازی انجام می گیرد در این فرآیند سه مرحله اتفاق می افتد.

در اولين مرحله كه مرحله هيدروليز کردن و مهمترین مرحله می باشد مرحله دوم تصفيه بیهوازی اسيدی شدن توسط ميکروارگانيسم های اسيد ساز است سومین مرحله، مرحله تولید متان است.

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...