طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی   

کیفیت فاضلاب بیمارستانی شبیه به فاضلاب شهری میباشد فاضلاب بیمارستانی مواد عفونی و سمی نیز ممکن است داشته باشد فاضلاب بیمارستانی به دلیل استفاده زیاد از آب به صورت رقیق می باشد و در تصفیه خانه های شهری تصفیه می شود.در برخی موارد زائدات باید بصورت جدا جمع اوری شود مواد شیمیایی فاضلاب بیمارستانی بر میگرو ارگانیسم های و باکتری های فعال در فرایند تصفیه تاثیر می گذارد داشتن تصفیه خانه اختصاصی برای بیمارستان هایی که به شبکه فاضلاب دسترسی ندارند لازم می باشد برای طراحی و ساخت پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی در ابتدا باید ترکیبات خام فاضلاب را محاسبه کنیم همان طور که فاضلاب شهری به عادات مردم ، سطح بهداشت ، وضعیت اقتصادی و عواملی از این قبیل بستگی دارد. پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی به دو صورت سطحی و دفنی با کمترین فضا بصورت دستی و اتوماتیک قابل بهره برداری می باشدبرای ساخت بدنه پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی می توانداز پلی اتیلن و فلزی و در برخی موارد که کمبود فضا وجود دارداز کامپوزیت استفاده میشود . پکیچ پلی اتیلن تصفیه فاضلاب بیمارستان قابلیت دفن در درون زمین بدون سازه نگهبان همچنین دارای صرفه اقتصادی نسبت به بقیه مدلها می باشد . قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی به میزان فاضلابی که در روز از بیمارستان تولید و به بیرون دفع می شود بستگی دارد. پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی باید به گونه ای باشد که وبا، یرقان ،فلج اطفال ،حصبه، شبه حصبه، سل، دیسانتری باسیلی، مسمومیت های ناشی از سالمونلا- کرم های نواری ، انگل روده ، لیتپو سپیروزیس ، اسهال خونی، بورسلوز، سیاه زخم ، کرم های نماتود را از بین ببرد .

تقسیم بندی فاضلاب بیمارستانی برای طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب:طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

- فاضلاب خطرناک

- فاضلاب بهداشتی

- فاضلاب شهری

- فاضلاب صنعتی

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

  درنتیجه رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در چند دهه ی اخیر، در مناطق مختلف دنیا و محصولات گوناگونی که توسط این صنایع برای تامین نیاز های صنایع پایین دست تولیدمی شود . کشور ایران نیز دارای ....

 • پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی

  از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد

 • کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب

  اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان ...

 • کاربرد کلر زنی در پساب خروجی فاضلاب

  پساب حاصل از تصفیه فاضلاب برای تخلیه در محیط زیست باید شرایط لازم را داشته باشد .ضد عفونی پساب ها به روش های مختلفی انجام می گیرد . کلر قوی ترین و ...

 • کاربرد فرایند تلفیقی لجن فعال و صافی چکنده در حذف مواد آلی فاضلاب

  فرایند لجن فعال شامل 3 بخش به شرح زیر می باشد:  سیستم برگشت لجن برای برگردان بخشی از لجن ته نشین شده  مخزن هوادهی که...

 • کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

  با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پس ...

 • مشخصات پکیچ تصفیه فاضلاب UASB

   پکیچ تصفیه فاضلاب UASB از چسبندگی و قدرت ته نشینی توده های زیستی بالایی برخوردار است.  ابیو گاز های حاصل از تصفیه را بوسیله جداکننده گازه ...  مختلط شدن محتویات

 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...