استفاده مجدد فاضلاب شهری تصفیه شده   

مناسب ترین مورد مصرف فاضلاب شهری تصفیه شده در آبیاری کشاورزی است . این کار دارای مزایای زیادی است و لی نیاز به آنالیزهای متعدد تاثیرات آن روی مردم و خاک ها و محصولات کشاورزی و تعریف فرآیند تصفیه صحیح برای دست یابی به تراز کیفی مناسب، دارد . مهمترین مزیت استفاده از فاضلاب ها در مصارف آبیاری این است که بسیاری از مواد موجود در فاضلاب می تواند بر روی گیاهان به ع نوان مواد مغذی باشد که در غیر اینصورت احتمال دارند آب رودخانه ها را آلوده کنند و باز از طرف دیگر این مزیت را دارند که کودهای شیمیایی کمتری مورد نیاز است. درجه شوری فاضلاب و ترکیبات سمی آلی و غیر آلی معمولا آنقدر بالا نیست که از استفاده آن برای مقاصد آبیا ری جلوگیری می کند. با وجود این کنترل حضور این مواد لازم می باشد . فاضلاب باید دارای غلظت مواد معلق پایینی باشد به تراز مناسبی از ارگانیزم های بیماری زا دست یابد . سیستمهای ساده تر و ارزان تر هم مورد آزمایش قرار حذف شده اما شامل واحدهای انعقاد و لخته Clari- flocculation گرفته اند که در آنها سازی در خط تصفیه است . فرآیند گندزدایی و حذف مواد معلق دارای اهمیت خاصی است مانند بسیاری عوامل بیماری زا (پاتوژن) که به ذرات جامد یا ذرات کلوئید در سوسپانسیون می چسبند . ضروری است که جامدات معلق به طور موثری به منظور اطمینان از این که فاضلاب به خوبی گندزادیی شده است، حذف گردند. حذف فسفر زمانی که لازم شود، وجود عملیات اضافی مثل ترسیب و دفع و لجنهای شیمیایی اجتناب ناپذیر است.که ما بین فرآیندهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی انجام می Clari-flocculation مرحله شود اجازه می دهد که حذ ف جامدات و خصوصا مواد آلی که در خروجی ثانویه هستند افزایش یابد .

فیلتراسیون و ته نشینی بعد از آن یا یک روش جایگزین، یک مرحله ضروری برای دستیابی به فاضلابی زلال است که گندزدایی مناسب روی آن انجام گیرد . علی هذا این یک شرایط ضروری برای از بین بردن ویروسها و پا رازیتها است که به خوبی در برابر گندزدایی مقاومت می کنند . فیلتراسیون معمولا توسط فیلترهای شنی ساده همگن یا فیلترهای نوع دو بستری . شامل مخلوط شن و آنتراسیت که حذف ترکیبات آلی محلول را در حد متعادل ممکن می کنند انجام می شود. (lopez and liberti 1992)

گندزدایی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. گندزدایی بخصوص با در نظر گرفتن قوانین محدود کننده ای که به دلیل عوامل بیماری زا توسط قانون اعمال می شود در خلال با عوامل شیمیایی شامل کلر UV فرآیندهای خاصی که از پرتوافکنی استفاده می کنند مثل و ازن و برم و ید نیز انجام می ش ود. بیشترین گندزدا که به طور متناوب به کار می رود کلر است. زیرا به سادگی تجزیه می شود واز نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. اغلب از بین بردن عوامل بیماری زا کافی نمی باشد . بعضی اوقات به خاطر محدودیت پخش گندزدا در فاضلاب و یا بخاطر کم بودن زمان تماس گندزداها ب ا میکروارگانیزمها . اغلب لازم است برای دسیتابی به تراز قابل قبولی از گندزدایی، از دوز بیشتری کلر استفاده کرد. در نتیجه ایجاب می نماید که بعد از آن از مرحله کلرزدایی برای کاهش تراز کلر باقیمانده که می تواند به گیاهان ضرر برساند استفاده کرد . عوامل متفاوت دیگر ی را هم در این است که مرحله می توان به کار برد . یکی از رایج ترین آنها دی اکسید سولفور (SO2) مزیت آن این است که می تواند به استفاده از سیستمهای مشابه که برای کلر و سولفیت سدیم که ارزانتر و پایدارترند کمک کند.

تصفیه فاضلاب بهداشتی تصفیه فاضلاب تصفیه فاضلاب انسانی

مقالات مرتبط
 • روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

  برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود بر ...

 • تاریخچه تصفیه فاضلاب در جهان

  قدیمی ترین فاضلاب مربوط به 7 هزار سال با دیواره های آجری و یا سفالی، برای هدایت فاضلاب خانگی ، مربوط به تمدن هندیان می باشد.در گذشته انسان ها به مسئله تصفیه فاضلاب اهمیت نشان می دادند از جمله نمونه بارز آن فاضلاب...

 • چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  چربیگیر در تصفیه فاضلاب

  با توجه به اینکه چربی دارای وزن مخصوص کمتر از فاضلاب است در صورت ایجاد شرایط محیطی مناسب، چربی موجود در فاضلاب به راحتی به سطح فاضلاب آمده و می توان آن را از جریان فاضلاب حذف کرد. استفاده از چربی گیر فایبرگلاس این شرایط را ...

 • تصفیه فاضلاب

  روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی

  تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال هوادهی گسترده ( EAAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با مديای ثابت ( IFAS ) - تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش رأكتور بيولوژيكی رشد چسبيده با...

 • تصفیه آب

  تاریخچه تصفیه آب

  تصفیه آب برای مصرف بشر دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و قدیمی است. بیکر Baker به منابعی اشاره می‌کند که بر طبق آن، تاریخ تصفیه آب به دو هزار سال پیش از میلاد می‌رسد.این مراحل تصفیه‌ای شامل جوشاندن و صاف کردن آب آشامیدنی می‌شده است. سیفون‌های فتیله‌ای که آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌نمایند،

 • دریاچه های تصفیه فاضلاب

  انواع دریاچه های تصفیه فاضلاب

  این دریاچه ها با گودی کم 0.3 تا 1.5 متر ساخته میشوند.باکتری های هوازی امکان فعالیت داشته و نور خورشید به اندازه کافی به کف دریاچه رسیده و موجب رشد گیاهان آبزی می گردد که نتیجه آن تولید اکسیژن و کمک به باکتری های هوازی می باشد...

 • فاضلاب بهداشتی

  خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب

  هر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری ...

 • دفع فاضلاب بهداشتی

  دفع فاضلاب بهداشتی درچاه

  در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف...