ته نشيني و حوضهاي ته نشيني   

تعريف ته نشيني ؛ منظور از ته نشيني در مبحث فاضلاب مجموعه عمليات زير است :

الف) جدا نمودن مواد جامد معلق با ته نشين ساختن آنها .

ب) مجتمع کردن آنها جهت تسهيل در امر تخليه و دفع .

ج) خارج کردن آنها از جريان تصفيه

عمل ته نشيني به دو طريق صورت ميگيرد ، يکي ته نشيني شيميايي است که با افزودن مواد شيميايي ممکن ميشود ، ديگري ته نشيني ساده است که در آن نيروي وزن عامل اصلي ته نشيني ميباشد .


ته نشيني شيميايي :

در سال ۱۷۴۰ ميلادي براي اولين بار روش ته نشيني شيميايي در پاريس مورد تحقيق و آزمايش قرار گرفت. در سالهاي ۱۸۵۷ ـ ۱۸۸۰ اين طريقه ته نشيني در انگلستان مورد توجّه بيشتري واقع شد و روز به روز اهميّت آن در امر تصفيه فاضلاب و آب بيشتر گرديد . ته نشيني شيميايي که در واقع به منزله تصفيه کاملي بود . با پيدايش طريقه تصفيه زيستي اهميّت خود را از دست داد در حال حاضر ته نشيني شيميايي بندرت در تصفيه فاضلاب شهري بکار مي رود و فقط در حالات خاصي ، مانند تصفيه پساب صنعتي ، ممکن است از اين طريق استفاده نموده به طور کلي علل عمده عدم پيشرفت اين طريقه در تصفيه فاضلاب در دو مطلب زير خلاصه ميگردد :

۱) مقدار کاهش ( بي ـ او ـ دي ) فاضلاب در طريقه شيميايي در مقايسه با تصفيه به طريق زيستي کمتر است . يعني بازده تصفيه زيستي بهتر از بازده تصفيه شيميايي است .

۲) مواد لجني در اين طريقه بصورت انباشته در آمده و عمل جمع آوري تخليه را مشکل ميسازد .


حوضهاي ته نشيني :

▪ تئوري ته نشيني : اگر مايعي که محتوي ذرات جامد است در حالت سکون قرار گيرد به تدريج آن قسمت از ذرات جامد که داراي وزن مخصوصي بيش از وزن مخصوص مايع ميباشد شروع به سقوط و ته نشيني مي نمايد . اين موضوع ظاهراً ساده در واقع اساس طرح و محاسبات حوضهاي ته نشيني را تشکيل ميدهد .

▪ شناسائي : حوضهاي ته نشيني به منظور ته نشين ساختن مواد جامد ريز دانه به قطرهاي کمتر از ۲/۰ ميليمتر ، و تخليه آنها ساخته ميشود البته همان طور که گفته شد دانه هاي به قطر بيش از ۲/۰ ميليمتر توسط حوضهاي دانه گيري قبلاً از جريان تصفيه خارج شده اند .

در اين مرحله فاضلاب خروجي تصفيه شده داراي مواد معلق کمتري بوده و بالطبع زلالتر است و بدين ترتيب فاضلاب خروجي از نظر مصارف زراعتي کاملاً بدون اشکال ميشود .


 انواع حوضهاي ته نشيني :

حوضهاي ته نشيني را ميتوان بر حسب مواد زير تقسيم بندي نمود .

الف) ماهيت کار .

ب) طرز ته نشيني و تخليه لجن جمع آوري شد

ج) شکل ظاهري

د) ادواتي که براي لجن روبي بکار مييروند .

 

مقالات مرتبط
 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  بركه تثبيت در تصفیه فاضلاب صنعتی

  بركه های تثبيت فاضلاب، استخرهايی هستند كه در آن فاضلاب طی زمان ماند هيدروليكی لازم، تحت تاثير ميكروارگانيسم ها و واكنش های طبيعی، فرايند تصفيه را می گذراند.در اين بركه ها دو عمل ته نشينی و تثبيت همزمان به انجام می رسد.

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  فاضلاب های صنعتی

  به آبھاي مصرف شده در واحدھاي مختلف یك صنعت یا واحد تولیدي كه بنحوي دچار نوعي آلودگي شده باشند فاضلاب صنعتي گفته مي شود. مھمترین تفاوتي كه مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از ...

 • تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین

  تصفیه فاضلاب حاوی خون و پروتئین

  فاضلاب های حاوی خون و پروتئین عمدتا در گشتارگاه ها تولید می شود. حذف خون از این فاضلاب ها به سختی انجام می گیرد. کارآمدترین روش برای تصفیه فاضلاب های حاوی خون و پروتئین، این است که ابتدا ذرات معلق خون و پروتئین حذف گردند.

 • تصفیه فاضلاب روغنی

  تصفیه فاضلاب روغنی

  روغن و مواد نفتی از متداولترین آلاینده هايی هستند كه از طريق صنايع نفت و پتروشيمی وارد آب های زير زمينی، آب باران و بسياری از آبهای سطحی می گردند. اين آلاينده ها دارای اثرات سميت و سرطان زايی بوده و توانايی ورود به چرخه غذايی را نيز دارند.

 • تصفیه فاضلاب

  تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب صنعتی

  جذب کننده های جدید و فیلتراسیون غشا حاوی بیشترین تعداد مطالعات بوده و در سطح گسترده ای برای تصفیه فاضلاب های آلوده شده با فلزات کاربرد دارند. به هر حال، درآینده نزدیک، مهم ترین روش نویدبخش برای تصفیه فاضلاب چنین سیستم های پیجیده ای به نام روش ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی

  آشنايی با سيستم لجن فعال با رشد چسبيده ثابت در تصفیه فاضلاب صنعتی

  امروزه در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه دنيا صنايع مختلف که دارای ساز و کارها و سياست های مشابه می باشند، بصورت مجتمع و در کنار هم فعاليت می کنند ...

 • تصفیه فاضلاب صنعتی به روشهای چربی گیری فاضلاب

  روش های چربی گیری فاضلاب

  معلق سازی از کارهای واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به منظور چربی گیری فاضلاب برای امر تصفیه فاضلاب استفاده می شود.تعداد زیادی از فاضلاب های صنعتی حاوی مقدار زیادی ...

 • فرايندVip در تصفیه فاضلاب صنعتی

  فرايندVip

  فرايند VIP، به استثنای روشهای مورد استفاده برای جريان های برگشتی ، مشابه فرايند های UCT و A²/O می باشد. در اين فرايند ، تمام مناطق مرحله بندی شده است كه شامل حداقل دو بخش سری با اختلاط كامل می باشد...