روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی   

برای ممانعت از آلودگی محیط زیست تلاش بر این است که پساب تصفیه شده صنایع در مصارف کشاورزی یا از ان در خط تولید بصورت مجدد استفاده شود برای تصفیه فاضلاب مقدماتی خودروسازی از روش های شیمیایی و فیزیکی استفاده می شود سپس از روش زیستی در تصفیه نهایی استفاده میشود .برای رفع آلودگی صنایع باید شناخت کاملی از نوع و میزان آلودگی داشته باشیم فاضلاب صنایع خودرو سازی شامل فاضلاب صنعتی و فاضلاب انسانی می باشد که توسط انبار مواد شیمیایی ، موتورخانه ، سالن رنگ و...تولید می شود.

پس پساب صنایع خودروسازی ناشی از عملیات شستشو و رنگ بر روی خودرو و مراحل تولید شاسی می باشد که حاوی روغن و چربی، فسفات و دیگر آلاینده ها می باشد در واحد فسفات کاری فسفات روی به سطح بدنه خودرو پوشش داده می شود تا از خوردگی بدنه خودرو جلوگیری گردد و رنگ را به خود بهتر جذب کند.در واحد فسفات کاری از فسفات روی، سود سوز آور و اسید نیتریک به عنوان مواد شیمیایی استفاده می گردد واحد انبار مواد شیمیایی ، به دلیل عدم تولید فاضلاب صنعتی ، و تولید فاضلاب انسانی کهاغلب فاضلاب انسانی تولید شده هم بدلیل کم بودن تعداد پرسنل کاری در این دو واحد قابل صرف نظرمی باشد.

هدف از تصفیه آب در گردش کابین رنگ

برای کنترل و شستن کابین رنگ از آب استفاده می شود که در تماس با رنگ آلوده شده و به تصفیه نیاز دارد بنابراین هدف از تصفیه آب عبارتند از :روش های تصفیه فاضلاب صنایع خودروسازی

- تجمع رسوبات را در ناحیه جریان هوا کمتر کرده یا مانع ان شویم.

- رسوبات معلق در آب را جداسازی و تصفیه کنیم.

- آلاینده موجود در هوای کابین را به کمترین مقدار برسانیم.

- رنگ های اسپری شده اضافه را جدا بکنیم.